Bacalaureat fizica

Acasa     Mecanica     Termodinamica     Electricitate     Optica


GoogleBacalaureat fizica 2013

Electricitate 29 mai 2013 Filiera tehnologica
Examenul de bacalaureat national 2013
Proba E. d)
Fizica
Filiera tehnologica
profilul tehnic
profilul resurse naturale si protectia mediului
¤ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
¤ Se acorda 10 puncte din oficiu.
¤ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Varianta 7
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Un consumator este conectat la o baterie cu tensiunea electromotoare E = 120 V. Tensiunea la bornele consumatorului este egala cu 75% din t.e.m. a bateriei, iar intensitatea curentului electric din circuit are valoarea I = 2A. Puterea electrica disipata pe consumator este egala cu:
a. P = 180W;    b. P = 150W;    c. P = 120W;    d. P = 100W.    (3p)
Raspuns:   a.   U = 0.75·E,   P = U·I = 0.75·E·I = 180W.   → 3p
2. Tensiunea electromotoare a unui generator electric conectat la bornele unui consumator este egala cu:
a. diferenta dintre tensiunea la bornele generatorului si caderea de tensiune interna;
b. raportul dintre tensiunea la bornele generatorului si caderea de tensiune interna;
c. suma dintre tensiunea la bornele generatorului si caderea de tensiune interna;
d. produsul dintre tensiunea la bornele generatorului si caderea de tensiune interna.    (3p)
Raspuns:   c.   → 3p
3. Marimea fizica a carei unitate de masura in S.I. poate fi scrisa in forma J/A2·s este:
a. tensiunea electrica;    b. rezistenta electrica;    c. puterea electrica;    d. energia electrica.    (3p)
Raspuns:   b.   J/(A2·s) = V·C/(A2·s) = V·A·s/(A2·s) = V/A = Ω .  → 3p
4. Un conductor din manganina cu sectiunea S = 4mm2 si rezistenta electrica R = 2,4Ω are lungimea L = 20m. Rezistivitatea electrica a manganinei este egala cu:
a. 2,7·10-7Ω·m;    b. 3,2·10-7Ω·m;    c. 3,6·10-7Ω·m;   d. 4,8·10-7Ω·m.    (3p)
Raspuns:   d.   R = ρ·L/S,
ρ = R·S/L = 4.8·10-7Ω·m.  → 3p
5.Ie.5.29.mai.2013.f.teh Dependenta tensiunii la bornele unui rezistor R de intensitatea curentului electric ce trece prin rezistor este redata in graficul din figura alaturata. In serie cu rezistorul R se conecteaza un alt rezistor identic cu el. Rezistenta electrica a gruparii serie a celor doua rezistoare este egala cu:
a. 15Ω;    b. 40Ω;    c. 50Ω;    d. 80Ω.   (3p)
Raspuns:   d.   R = U/I = 40Ω,
Re = 2·R = 80Ω.  → 3p


II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
IIe.29.mai.2013.f.teh Circuitul din figura alaturata contine un generator electric cu t.e.m E = 6 V si rezistenta interioara r = 0,5Ω, doua rezistoare avand rezistentele electrice R1 = 1,5Ω, R2 = 3Ω si un intrerupator K.
a. Calculati tensiunea la bornele rezistorului R1 cand intrerupatorul K este deschis;
Rezolvare:   Id = E/(R1 + r) = 3A,   U1 = Id·R1 = 4.5V.  → 4p
b. Determinati valoarea rezistentei echivalente a circuitului exterior sursei daca intrerupatorul K este inchis;
Rezolvare:   Re = Rp,   Rp = R1·R2/(R1 + R2) = 1Ω.    → 3p
c. Determinati valoarea intensitatii curentului din rezistorul R1 cand intrerupatorul K este inchis.
Rezolvare:   I = E/(Re + r) = 6V/1.5Ω = 4A,   I = I1 + I2,   I1·R1 = I2·R2,
I1 = I·R2/(R1 + R2) = 12V/4.5Ω ≈ 2.7A.   → 4p
d. Se conecteaza in serie cu generatorul din circuit un generator identic, iar intrerupatorul K se deschide. Determinati noua valoare a tensiunii la bornele rezistorului R1.
Rezolvare:   Es = 2·E = 12V,   rs = 2·r = 1Ω   Is = Es/(R1 + rs) = 4.8A    U'1 = Is·R1 = 4.8A·1.5Ω = 7.2V.   → 4p
III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
IIIe.29.mai.2013.f.teh In figura alaturata este reprezentata schema unui circuit electric format dintr-o sursa avand t.e.m. E = 120 V si rezistenta interioara r = 3Ω, un bec avand puterea nominala P = 120W si tensiunea nominala U = 60 V si un rezistor avand rezistenta electrica R. Becul functioneaza la parametri nominali. Determinati:
a. valoarea intensitatii curentului electric prin bec;
Rezolvare:   P = U·I,   I = P/U = 2A.   → 3p
b. rezistenta electrica R a rezistorului;
Rezolvare:   U + I·R + I·r = E,   R = (E - U)/I - r = 27Ω.   → 4p
c. energia consumata de rezistorul R in intervalul de timp Δt = 1min;
Rezolvare:   W = I2·R·Δt = 6480J.   → 4p
d. randamentul circuitului electric.
Rezolvare:   η = Pu/Pc = I2·(RB +R)/ I2·(RB + R +r),
η = (RB +R)/(RB + R + r) = 0.95 = 95%.   → 4p
student.book

Circuite electrice
Harta site-ului
logo
placeholder

bacalaureat_fizica Regula.mainii.stangi
sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »

Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin