Bacalaureat fizica


Bacalaureat fizica 2015


Electricitatea august 2015 filiera teoretica
Examenul de bacalaureat national 2015
Proba E. d)
Proba scrisa la FIZICA
Filiera teoretica – profilul real,
Filiera vocationala – profilul militar
♦ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
♦ Se acorda 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Varianta 2
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Unitatea de masura in S.I. a rezistivitatii electrice este:
a.  A     b.  V c.  Ω     d.  Ω·m     (3p)
Raspuns:   d.  →(3p)
2 Un bec cu filamentul intrerupt este alimentat la o baterie cu tensiunea electromotoare de 4,5V. Tensiunea la bornele becului are valoarea de:
a.  0V     b.  1,5V     c.  3V     d.  4,5V     (3p)
Raspuns:   d.  →(3p)
3. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manualele de fizica, relatia prin care este definita rezistenta electrica a unui conductor este:
a. R = U/I     b.  R = I2·P     c.  R = U2·P     d.  R = U·I     (3p)
Raspuns:   a.  →(3p)
electro.sub.I.4.iunie.2015.f.teoretica 4. In graficul din figura alaturata este reprezentata dependenta puterii absorbite de un rezistor de patratul intensitatii curentului electric ce strabate rezistorul. Tensiunea la bornele rezistorului atunci cand acesta disipa puterea P = 40 W este:
a.  5 V     b.  10 V     c.  15 V     d.  20 V     (3p)
Raspuns:   d.  →(3p)
5. Un conductor este parcurs de un curent electric de intensitate I = 2 A. Valoarea sarcinii electrice care trece prin sectiunea transversala a conductorului in intervalul de timp Δt = 3 min este: a.  40 C     b.  50 C     c.  360 C     d.  500 C     (3p)
Raspuns:   c.  →(3p)  Q = I·ΔtII. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
O baterie este formata prin legarea in serie a doua generatoare identice cu tensiunile electromotoare E1 = E2 = 50 V. La bornele bateriei este conectata o grupare paralel formata din doua rezistoare avand rezistentele electrice R1 = 40Ω si R2 = 60Ω. Gruparea paralel este înseriata cu un al treilea rezistor având rezistenta electrica R3 = 20Ω. Intensitatea curentului prin rezistorul R1 este I1 = 1,2A. Neglijand rezistenta electrica a conductoarelor de legatura, calculati:
a. rezistenta echivalenta a circuitului exterior bateriei;
Rezolvare:   Re = R12 + R3
R12 = R1·R2/(R2 + R2)
Re = 44Ω.   → (4p)
b. intensitatea curentului prin baterie;
Rezolvare:   R1·I1 = R2·I2
I2 = R1·I1/R2,   I = I1 + I2 = 2A.  → (4p)
c. rezistenta interioara a unui generator;
Rezolvare:   E1 + E1 = I·(Re + r1 + r2)
2·E = I·(Re + 2r),   r = 3Ω.   → (4p)
d. tensiunea la bornele unui generator.
Rezolvare:   E = U + u = U + I·r.   U = E - I·r = 44V.   → (3p)
III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
Un bec are inscrise pe soclul sau urmatoarele valori nominale: 0,2 A; 0,5 W. Becul este alimentat la o baterie cu tensiunea electromotoare E = 4,5V si rezistenta interioara r = 1Ω. Pentru functionarea becului in regim nominal se leaga in serie cu acesta un rezistor R. Calculati:
a. valoarea tensiunii nominale a becului;
Rezolvare:   Ub = Pb/Ib
Ib = 0.2A,   Pb = 0.5W, Ub = 2.5V.   → (4p)
b. energia consumata de bec in intervalul de timp Δt = 1 min;
Rezolvare:   Wb = Pb·Δt,
Wb = 30J.   → (3p)
c. rezistenta electrica a rezistorului R;
Rezolvare:
Ib = E/(r + R + Rb)
Rb = Ub/Ib
Rb = 9Ω.  → (4p)
d. randamentul circuitului.
Rezolvare:
η = Rext/(Rext + r)
Rext = R + Rb
η = 0.956 = 95.6%.   → (4p)


student.book

Circuite electrice
Harta site-ului
logo

forta.Lorentz
placeholder

bacalaureat_fizica Regula.mainii.stangi

sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin