Bacalaureat fizica


Bacalaureat fizica

Electricitate august 2018 filiera tehnologicaExamenul de bacalaureat national 2018


Proba E. d)
Fizica
Filiera tehnologica profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului
♦ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
♦ Se acorda 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Varianta 1
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manualele de fizica, unitatea de masura in S.I. pentru sarcina electrica este:
a. A;    b. V;    c. J;    d. C.    (3p)
Raspuns:   d.   → (3p)
electric.aug.2018.I.2.f.teh 2. Pentru nodul de retea A din figura alaturata legea I a lui Kirchhoff poate fi scrisa sub forma:
a. I3 + I4 = I1 + I2;    b. I2 + I4 = I1 + I3;
c I1 + I4 = I2 + I3;    d. I3 + I2 + I1 = I4.   3p)
Raspuns:   b. Prima lege a lui Kirchhoff.  → (3p)
3. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manualele de fizica, rezistenta electrica a unui conductor metalic liniar poate fi exprimata prin:
a.ρ·ℓ/S;   a.ρ·S/ℓ;   c. S·ℓ/ρ;   d. ρ·S·ℓ.   3p)
Raspuns:   a.   → (3p)
electric.aug.2018.I,4,f.t 4. La bornele unei surse de tensiune constanta este conectat un consumator a carui rezistenta electrica poate fi variata. In graficul din figura alaturata este reprezentata dependenta puterii electrice disipate pe consumator in functie de rezistenta acestuia. Puterea maxima furnizata consumatorului este egala cu:
a. 100W;    b. 50W;    c. 25W;    d. 2W.    (3p)
Raspuns:   b.   → (3p)
5. Un calorifer electric are parametrii nominali U = 220V si I = 10A. Energia consumata de calorifer in regim nominal de functionare, in intervalul de timp Δt = 10min, are valoarea:
a. 1,32kJ;    b. 22kJ;    c. 1,32MJ;    d. 22MJ.    (3p)
Raspuns:   c. W = U·I·Δt = 1,32MJ.  → (3p)
electric.aug.2018.II.f.t II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
In figura alaturata este reprezentata schema unui circuit electric. Rezistentele electrice ale celor trei rezistoare au valorile R1 = 15Ω, R2 = 40Ω si
R3 = 60Ω. Tensiunea electromotoare a generatorului este E = 40V, iar voltmetrul ideal V din circuit (RV → ∞) indica tensiunea U = 39V. Determinati:
a. rezistenta electrica echivalenta a gruparii formate din cele trei rezistoare;
Rezolvare;
Re = R1 + R2R3/(R2 + R3) = 39Ω.   → (4p)
b. intensitatea curentului electric prin generator;
Rezolvare;
I = U/Re = 1A.   → (3p)
c. intensitatea curentului electric prin rezistorul R2;
Rezolvare;
I = I2 + I3,   I2·R2 = I3·R3
I3 = I2·R2/R3,  I2 = I·R3/(R2 + R3)= 0.6A.   → (4p)
d. rezistenta interioara a generatorului.
Rezolvare;
E - U = I·r.   r = 1Ω.   → (4p)
III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
La bornele unei baterii este conectat un consumator cu rezistenta electrica R1. Puterea disipata pe consumatorul R1 este P1 = 40,5W, iar tensiunea la bornele bateriei este U1 = 27V. Se inlocuieste consumatorul R1 cu un consumator cu rezistenta electrica R2. Puterea disipata in acest caz pe consumatorul R2 este P2 = 62,5W, iar tensiunea la bornele bateriei este U2 = 25V.
a. Determinati intensitatile curentilor electrici prin cei doi consumatori.
Rezolvare;
P1 = U1·I1,   I1 = 1.5A.
P2 = U2·I2,   I2 = 2.5A.   → (4p)
b. Calculati rezistentele electrice ale celor doi consumatori.
Rezolvare;
P1 = U21/R1,   R1 = U21/P1 = 18Ω
P2 = U22/R2,   R2 = U22/P2 = 10Ω.    → (4p)
c. Determinati tensiunea electromotoare a bateriei, considerand ca rezistenta sa interioara este r = 2Ω.
Rezolvare;
I1 = E/(R1 + r),   E = 1·R1 + r) = 30V.   → (3p)
d. Se leaga cei doi consumatori in serie, iar gruparea astfel formata se conecteaza la bornele bateriei. Calculati puterea disipata pe gruparea serie formata din cei doi consumatori.
Rezolvare;
Ps = I2s·(R1 + R2)
Is = E/(R1 + R2 + r) = 1A.
Ps = 28W.   → (4p)

defazaj

student.book
logo
Circuite electrice

placeholder

Producerea tem alt Producerea tem alt banner.logo2
fizica.viitorului
Regula.mainii.stangi
electricitate.1

sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin