Bacalaureat fizica


Bacalaureat fizica
Electricitate iunie 2018 filiera teoreticaExamenul de bacalaureat national 2018

Proba E. d)
Fizica
Filiera teoretica – profilul real, Filiera vocationala – profilul militar
♦ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
♦ Se acorda 10 puncte din oficiu.
♦Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Varianta 2
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Tensiunea la bornele unei surse cu tensiunea electromotoare E si rezistenta interioara r, la bornele careia este conectat un rezistor de rezistenta R, se poate exprima prin relatia:
a.ER/(R + r);    b. Er/(R + r);    c. E/R(R + r);    d. Rr/R.    3p)
Raspuns:   a. U = I·R = [E/(R + r)]·R.  → (3p)
2. Una dintre marimile caracteristice inscriptionate pe acumulatorul unui telefon mobil este exprimata in miliamperi-ora, (mAh). Marimea exprimata in aceasta unitate de masura este echivalenta cu o:
a. energie electrica;    b. putere electrica;
c. tensiune electrica;    d. sarcina electrica.    (3p)
Raspuns:   d. q = I·t. → (3p)
3. Un fierbator are puterea nominala de 2 kW. Energia consumata de fierbator intr-un interval de timp Δt = 5min este:
a. 600 kJ;    b. 100 kJ;    c. 60 kJ;    d. 10 kJ.    (3p)
Raspuns:   c. W = P·t = 2000W·300s = 60 kJ.  → (3p)
4. Rezistenta unui conductor liniar, omogen, de lungime ℓ = 100m, cu aria sectiunii transversale de 1mm2, confectionat din aluminiu (ρAl = 2,75·10-8Ω·m), are valoarea:
a. 275Ω;    b. 27,5Ω;   c. 2,75Ω; d. 0,275Ω.     (3p)
Raspuns:   c. R = ρAlℓ/S = 2,75Ω.  → (3p)
electric.iunie.2018.I.5.f.t 5. La bornele unei surse este legat un reostat a carui rezistenta variaza intre 2Ω si 8Ω. In graficul din figura alaturata este reprezentata puterea pe reostat in functie de rezistenta acestuia. Rezistenta interioara a sursei are valoarea:
a. 2Ω;    b. 4Ω;    c. 10Ω;   I = E1/(Re + r1) d. 16Ω.    (3p)
Raspuns:   b. P = I21·R1 = I22·R2 = E2·R1/(R1 + r) = E2·R2/(R2 + r)
 Din grafic: P = 16W,   R1 = 2Ω,   R2 = 8Ω  → r = 4Ω
P = Pmax cand r = R = 4Ω.    → (3p)
II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
electric.iunie.2018.II.f.t Se considera circuitul electric a carui schema este reprezentata in figura alaturata. Reostatul AD are rezistenta electrica totala RAD = 180Ω. Punctele B si C impart reostatul AD in trei parti egale. Se cunosc: E1 = 7V,E2 = 6V, r1 = 2Ω, r2 = 3Ω, R1 = 64Ω, R2 = 56Ω.
a. Calculati rezistenta echivalenta a circuitului exterior generatoarelor cand cursorul M este in punctul B;
Rezolvare:   Re = [(R1 + R2)RAB/3]/(R1 + R2 + RAB/3) = 40Ω.     → (4p)
b. Comutatorul k este pus in pozitia b., iar cursorul M este in punctul B. Calculati intensitatea curentului prin generatorul E1.
Rezolvare:   I = E1/(Re + r1) = 0.167A ≅ 0.17A.    → (3p)
c. Comutatorul k este pus in pozitia a., iar cursorul este in punctul C. Calculati tensiunea la bornele generatorului E1.
Rezolvare:   I' = (E1 + E2)/(R'e + r1 + r2),
R'e = [(R1 + R2)2·RAB/3]/(R1 + R2 + 2·RAB/3) = 60Ω.   → I' = (13/65)A.
U1 = E1 - I'·r1 = 6.6V.     → (4p)
d. Comutatorul k este pus in pozitia a., iar cursorul este in punctul C. Calculati tensiunea la bornele rezistorului R2.
Rezolvare:   E1 + E2 = I'(r1 + r2) + IR12(R1 + R2),
IR12 = [E1 + E2 - I'(r1 + r2)/(R1 + R2) = (142/1320)A.   UR2 = IR12·R2 = 5.6V.    → (4p)
III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
electric.iunie.2018.III.f.t In figura alaturata este reprezentata schema unui circuit electric. Pe soclul becului B1 sunt inscrise valorile 9V; 0,3A, iar pe soclul becului B2 sunt inscrise valorile 6V; 0,2A. Toate cele trei becuri functioneaza la parametri nominali. Rezistenta interioara a generatorului este r = 3Ω . Calculati:
a. puterea nominala a becului B1;
Rezolvare:   P1n = U1·I1 = 2.7W.    → (3p)
b. rezistenta electrica a becului B3 in conditii de functionare la parametri nominali;
Rezolvare:   R2 = (U1- U2)/I2 = 15Ω.     → (4p)
c. puterea totala dezvoltata de generator;
Rezolvare:   Ptotala = E·I,   Ptotala = (U + u)·(I1 + I2)
Ptotala = [U1 + (I1 + I2)·r]·(I1 + I2) = 5.25W.     → (4p)
d. energia consumata in total de cele 3 becuri in timp de 10 minute.
Rezolvare:  Pext = U·I = U1(I1 + I2) = 9V·0.5A = 4.5W.
Wext = Pext·t = 4.5W·600s = 2700J.     → (4p)

defazaj

student.book
logo
Circuite electrice

placeholder
Producerea tem alt Producerea tem alt banner.logo2
fizica.viitorului
electricitate.1
Regula.mainii.stangi
sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin