Bacalaureat fizica


Bacalaureat fizica
Electricitate mai 2018 filiera teoreticaExamenul de bacalaureat national 2018


Proba E. d)
Fizica
Filiera teoretica profilul real, Filiera vocationala profilul militar
♦ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
♦ Se acorda 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Varianta 9
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manualele de fizica, rezistivitatea electrica a materialului din care este confectionat un conductor metalic depinde de temperatura conform relaþiei:
a.  ρ = ρo·(1 - α·t);    b.  ρ = ρo·(1 + α·t);
c.  ρ = ρo/(1 + α·t);   b.  d.  ρ = ρo/(1 - α·t).   (3p)
Raspuns:   b.   → (3p)
2. electric.mai.2018.I.2.f.t Pentru nodul de retea din figura alaturata legea I a lui Kirchhoff poate fi scrisa sub forma:
a. I1 + I2 = I3 + I4;    b. I1 + I3 = I2 + I4
c. I3 = I1 + I2 + I4    d. I4 = I2 + I3 + I1.    (3p)
Raspuns:   d.   → (3p)
3. Simbolurile marimilor fizice si ale unitatilor de masura sunt cele utilizate in manualele de fizica. Unitatea de masura a marimii fizice exprimate prin produsul R·I2 este:
a.  A;    b.  J;    c.  V;    d.  W.    (3p)
Raspuns:   d.   → (3p)
4. Doi rezistori, cu rezistentele electrice R1 = 150Ω si R2 = 300Ω, sunt conectati in paralel. Rezistenta electrica echivalenta corespunzatoare gruparii paralel a celor doi rezistori este:
a.  100Ω;    b.  150Ω;    c.  300Ω;    d.  450Ω.    (3p)
Raspuns:   a. Re = R1·R2/(R1 + R2) = 100Ω.  → (3p)
5.electric.mai.2018.I.5.f.t In figura alaturata este reprezentata dependenta intensitatii curentului electric de tensiunea aplicata la bornele unui rezistor. Rezistenta electrica a rezistorului este egala cu:
a. 0,1Ω;    b. 1Ω;    c. 10Ω;    d. 100Ω;    (3p)
Raspuns:   d. R = U/I = 100Ω.  → (3p)
II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte))
electric.mai.2018.II.f.t. In figura alaturata este reprezentata schema unui circuit electric. Bateria este formata prin conectarea in serie a trei generatoare caracterizate prin parametrii (E; r ), (2E; 2r ) si (3E; 3r ). Se cunosc E = 1V si r = 1Ω. La bornele bateriei se conecteaza un conductor din nichelina (ρ = 4·10-7Ω·m) a carui rezistenta electrica este R = 24Ω . Instrumentele de masura conectate in circuit sunt considerate ideale (RA → 0 Ω, RV → ∞), iar rezistenta electrica a conductoarelor de legatura se neglijeaza.
a. Calculati valoarea tensiunii indicate de voltmetru cand intrerupatorul K este deschis.
Rezolvare:   Es = 3·E + 2·E + E = 6·E = U = 6V.    → (4p)
b. Calculati valoarea intensitatii curentului indicata de ampermetru cand intrerupatorul K este inchis.
Rezolvare:    I = Es/(R + rs) = 6V/(24Ω + 6Ω) = 0.2A.    → (4p)
c. Calculati lungimea firului din care este confectionat conductorul, stiind ca diametrul sectiunii transversale a acestuia este
d = 0.25mm(≅1/√5·π mm).
Rezolvare:   R = ρ·ℓ/S; ℓ = R·S/ρ = R·π·d2/4·ρ = 3m.     → (3p)
d. Se leaga cele trei generatoare in paralel, formandu-se astfel o noua baterie. La bornele acesteia se conecteaza conductorul cu rezistenta R. Calculati valoarea intensitatii curentului prin conductorul cu rezistenta R.
Rezolvare:   Ip = Ep/(R + rp);   1/rp) = 1/r + 1/2r + 1/3r,
rp) = 6/11Ω, Din legile lui Kirchhoff → Ep = rp·(E1/r1 + E2/r2 + E3/r3). Ip ≅ 0.067A.     → (4p)
III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
electric.mai.2018.III.f.t In figura alaturata este reprezentata schema unui circuit electric. Bateria are t.e.m E = 24 V si rezistenta interioara r = 2Ω. Valorile rezistentelor electrice ale celor trei rezistoare conectate la bornele bateriei sunt R1 = 20Ω, R2 = 15Ω si R3 = 5Ω. Se neglijeaza rezistenta electrica a conductoarelor de legatura. Determinati:
a. intensitatea curentului electric ce strabate bateria;
Rezolvare:   I = E/(Rp + r) = E/{R1(R2 + R3)/(R1 + R2 + R3)} = 2A.     → (4p)
b. valoarea puterii disipate prin rezistorul cu rezistenta R1;
Rezolvare:   PR1 = U2R1/R1; UR1 = I·Rp.  Rp = 10Ω,  PR1 = 20W.     → (4p)
c. energia disipata de rezistorul R3 in Δt = 10min ;
Rezolvare:   W3 = I2serie·R3·Δt
Iserie = U/Rserie = U/(R2 + R3),   W3 = 3000J.     → (4p)
d. randamentul de transfer al energiei electrice de la baterie catre gruparea celor trei rezistoare.
Rezolvare:   η = Re/(Re + r);   Re = R1·(R2 + R3)/(R1 + R2 + R3) = 10Ω.  η = 0.85 = 85%     → (3p)

banner bac fizica
student.book Harta site-ului
placeholder

Principiul.II
bacalaureat_fizica
mecanica.1
sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin