Bacalaureat fizica


Bacalaureat fizica 2013


Mecanica 29 mai 2013 filiera teoretica

Ministerul Educatiei Nationale
Centrul National de Evaluare si Examinare
Proba scrisa la Fizica 1 A. Mecanica
Filiera teoretica profilul real, Filiera vocationala profilul militar
Examenul de bacalaureat national 2013
Proba E. d)
Fizica
Filiera teoretica profilul real, Filiera vocationala profilul militar
¤ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
¤ Se acorda 10 puncte din oficiu.
¤ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
A. MECANICA Varianta 7
Se considera acceleratia gravitationala g = 10m/s2.
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Un elev tine in mana un ghiozdan in timp ce se deplaseza cu un ascensor. Pentru el, ghiozdanul pare mai greu atunci cand ascensorul sta pe loc, decat atunci cand:
a. ascensorul urca accelerat;
b. ascensorul coboara accelerat;
c. ascensorul urca cu viteza constanta;
d. ascensorul coboara cu viteza constanta. (3p)
I.1.mec.aug. Raspuns corect: b.    → 3p
2. Stiind ca simbolurile marimilor fizice sunt cele utilizate in manualele de fizica, forta elastica ce apare intr-un resort de constanta elastica k, depinde de deformarea acestuia conform relatiei:
a. Fe = x/k;    b. Fe = k·x2;
c. Fe = k·forta elastica;   d. Fe = - k·forta elastica.   (3p)
Raspuns corect: d.    → 3p

3. Unitatea de masura a marimii fizice exprimate prin raportul p2/2·m, unde p este impulsul unui corp si m masa acestuia, se poate scrie in functie de unitatile de masura fundamentale in S.I. sub forma:
a. kg·m·s-1;    b. kg·m2·s-1;    c. kg·m2·s-2;    d. kg2·m2·s-2.    (3p)
Raspuns corect: c.    → 3p

4. I.4.mec.2012 Capatul A al unui stalp omogen cu masa m = 1 t este ridicat cu viteza constanta la o inaltime egala cu lungimea stalpului, h = 3m, astfel incat stalpul ajunge din pozitie orizontala in pozitie verticala, ca in figura alaturata. Puterea mecanica necesara pentru a efectua aceasta operatie in Δt = 30 s este:
a. 600 W;    b. 500 W;    c. 450 W;    d. 400 W.    (3p)
Raspuns corect: b.  P = L/Δt = [mgh/2]/Δt   P = 1000kg·10m/s2·1.5m/30s = 500W.    → 3p

5.I.5.mec.aug.2012 Viteza unui mobil aflat in miscare rectilinie variaza in timp conform graficului alaturat. Distanta totala parcursa in intervalul de timp cuprins intre momentele t1 = 0s si t2 = 3s are valoarea:
a. 0,1 m;    b. 1 m;    c. 1,5 m;    d. 2 m.    (3p)
Raspuns corect: c.  d = d1 + d2 + d3;   Δt1 = Δt2 = Δt3 = 1s;   a = Δv/Δt = 1m/s2
d1 = d2 = d3 = 0.5m.   → d = 1.5m.II.II.29.mai.2013 Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
Un corp cu masa m = 100g aflat initial in repaus pe o suprafata orizontala, la distanta d > 1m fata de marginea suprafetei, este legat de capatul unui fir (inextensibil si de masa neglijabila) trecut peste un scripete fara frecari si de masa neglijabila, ca in figura alaturata. Se actioneaza cu o forta F = 0,2N asupra capatului liber al firului un timp Δt1 = 1s, dupa care actiunea ei inceteaza. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp si suprafata orizontala este μ = 0,1.
a. Calculati valoarea fortei care apasa asupra axului scripetelui in intervalul de timp Δt1;
Rezolvare:   T = F.   Fs = √F2 + F2 = F·√2 = 0.282N.   →4p
b. Determinati acceleratia corpului in intervalul de timp Δt1;
Rezolvare:   m·a1 = F - Ff,   Ff = μ·N = μ·m·g,   a1 = (F - μ·m·g,)/m,   a1 = (0.2N - 0.1N)/0.1kg = 1m/s2.   →4p
c. Calculati viteza corpului la sfarsitul intervalului de timp Δt1 = 1s ;
Rezolvare:   a1 = (v - vo)/Δt1,    vo = 0,   a1 = v/Δt1,   v = a1·Δt1 = 1m/s2·1s = 1m/s.   →3p
d. Determinati durata totala a miscarii corpului pe suprafata orizontala.
Rezolvare:   a2 = (v - vo)/Δt2,    v = 0,   a2 = - v'o/Δt2,   v'o = 1m/s   Δt2 = - v'o/a2,   m·a2 = - μ·m·g,   a2 = - μ·g = - 1m/s2,   Δt2 = 1s,   Δt = Δt1 + Δt2 = 2s.   →4p

III.III.mec.29.mai.2013 Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
Un sac cu masa m = 10kg , aflat initial in repaus la inaltimea h = 16m fata de suprafata solului, aluneca pe un jgheab inclinat cu unghiul α = 30o fata de orizontala. Capatul inferior al jgheabului se afla la inaltimea ho = 1m fata de sol. La baza jgheabului se afla un vagonet de masa M = 50kg, aflat initial in repaus, ca in figura alaturata. Cand ajunge la baza jgheabului, sacul cade pe platforma vagonetului. Dupa impact sacul ramane pe vagonet. Se neglijeaza frecarile dintre vagonet si sol. Energia potentiala gravitationala este nula la nivelul solului. Determinati:
a. energia mecanica a sacului la momentul initial;
Rezolvare:   EA = EcA + EpA = EpA = m·g·h = 10kg·10m/s2·16m =1600J.   →4p
b. lucrul mecanic efectuat de forta de frecare dintre sac si jgheab, daca viteza sacului la baza jgheabului este v = 10m/s;
Rezolvare:   ΔEc = Ltot = L G + Lf,   ΔEc = m·v2/2 = 10kg·100(m/s)2/2 = 500J,
L G = m·g·(h - ho) = 10kg·10·15m = 1500J
Lf = ΔEc - LG = 500J - 1500J = - 1000J.   →4p
c. marimea fortei de frecare la alunecare dintre sac si jgheab;
Lf = - Ff·AB = Ff·(h - ho)/sinα
Ff = - Lf·sinα/(h - ho) = 1000J·0.5/15m = 33.3N.   →4p
d. valoarea vitezei pe care o capata vagonetul dupa caderea sacului pe platforma vagonetului, in conditiile de la punctul b.
Rezolvare:   m·v|| =(M + m)·v',   m·v·cosα = (M + m)·v'
v' = m·v·cosα/(M + m) = 10kg·10m/s·1.73/60·2kg = 1.44m/s.   →3p
atom.logo

banner-txt
reactia.de.fuziune
img2
bacalaureat_fizica
placeholder

electro

sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin