Bacalaureat fizica


Bacalaureat fizica 2016Mecanica august 2016 filiera teoretica


Examenul de bacalaureat national 2016

Proba E. d)
Proba scrisa la FIZICA
Filiera teoretica – profilul real, Filiera vocationala – profilul militar
· Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
♦ Se acorda 10 puncte din oficiu.
· ♦ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
A. MECANICA Varianta 9
Se considerA acceleratia gravitationala g = 10m/s2.
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Vectorul viteza medie este intotdeauna orientat:
a. in sensul fortei rezultante;    b. in sens contrar fortei rezultante;
c. in sensul vectorului deplasare;    d. in sens contrar vectorului deplasare.    (3p)
Raspuns:   c.  → (3p)
2. Simbolurile fiind cele utilizate in manualele de fizica, randamentul planului inclinat este dat de relatia:
a.  η = sinα/(sinα + μ·cosα);    b. η = (sinα + μ·cosα)/sinα;
c. η = cosα/(cosα + μ·sinα);    d.  η = (cosα + μ·sinα)/cosα.    (3p)
Raspuns:   a. η = Lutil/Ltotal = m·g·sinα·d/m·g·(sinα + μ·cosα)·d = sinα/(sinα + μ·cosα) → (3p)
3. Unitatea de masura in S.I. a marimii fizice egale cu produsul dintre forta si deplasare poate fi scrisa in forma:
a.  kg·m-1·s;    b.  kg·m·s-1;    c.  kg·m2·s-2;    d.  kg·m-2·s2.    (3p)
Raspuns:   c.  → (3p)
4. Un corp se deplaseaza pe o suprafata orizontala, cu viteza constanta v = 18 km/h, sub actiunea unei forte orizontale constante F = 100 N. Puterea mecanica dezvoltata de aceasta forta are valoarea:
a.  1800 W;    b.  500 W;    c.  50W;    d.  1,8 W.    (3p)
Raspuns:   b. P = F·v = 100N·5m/s =500W. → (3p)
mec.aug.I.3.f.teh 5. In graficul alaturat este reprezentata dependenta alungirii unui resort de valoarea fortei deformatoare care actioneaza asupra acestuia. Valoarea constantei elastice a resortului este:
a. 0,67N/m;    b.  1,5N/m;    c.  67N/m;    d.  150N/m.    (3p)
Raspuns:   d. F = k·Δℓ k = = F/Δℓ = 150N/m. → (3p)
II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
mec.aug.II.f.teh Corpurile din figura alaturata sunt legate printr-un fir inextensibil si de masa neglijabila, trecut peste un scripete lipsit de inertie si frecari. Sub actiunea fortei constante F, corpul de masa m1 se deplaseaza, in sensul de actiune al fortei, cu viteza constanta
v = 0,5m/s. Se cunosc masele corpurilor m1 = m2 = 5 kg, unghiul planului inclinat α = 45° si coeficientul de frecare la alunecare, acelasi pentru ambele corpuri si suprafete μ = 0,2. Firul este suficient de lung pentru ca in timpul miscarii corpul de masa m2 sa nu atinga scripetele.
mec.aug.II.a.f.Teh a. Reprezentati fortele care actioneaza asupra corpului de masa m2.
Rezolvare: Reprezentare corecta a forþelor   → (4)
b. Determinati timpul in care corpul de masa m1 parcurge distanta d = 1,5 m.
Rezolvare: Rezolvare: d = v·Δt, Δt = d/v = 1.5m/0.5m/s = 3s.  → (3p)
c. Calculati valoarea tensiunii din fir.
Rezolvare: m2·a = T1 - Ff2 - Gt1 = 0, T1 = Gt2 + Ff2
Gt2 = m2·g·sinα = 5kg·10m/s2·sin45° = 25·√2N
Ff2 = μ·m2·g·cosα = 0.2·5kg·10m/s2·cos45° = 5√2N,
T1 = 30·√2N. → (4p)
d. Se modifica modulul fortei F, noua valoare fiind F' = 62,3 N. Determinati acceleratia sistemului in acest caz.
Rezolvare: F' - T'1 - Ff1 = m1·a
T'1 - Ff2 - Gt2 = m2·a,  F' - Ff1 - Ff2 - Gt2 = (m1 + m2)·a
a = (F' - Ff1 - Ff2 - Gt2)/(m1 + m2), Ff1 = 10N, Ff2 = 7.05N,
Gt2 = 35.25N, a = 1m/s2. → (4p)
III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
mec.aug.III.f.teh Un corp cu masa m = 1kg este ridicat cu viteza constanta, timp de 10 s, cu ajutorul unui motor electric. Energia potentiala gravitationala variaza in timp conform graficului alaturat. Se considera ca energia potentiala este nula la nivelul solului. Fortele de rezistenta la inaintare sunt neglijabile.
a. Determinati inaltimea la care se afla corpul la momentul
t = 5 s.
Rezolvare: Din grafic Ep = 100J = m·g·h',  h' = Ep/m·g = 10m.   → (4p)
Din grafic Ep = 100J = m·g·h',  h' = Ep/m·g = 10m.   → (4p)
b. Calculati energia cinetica a corpului in timpul ridicarii.
Rezolvare: h' = v·t, v = h'/t = 10m/5s = 2m/s,  Ec = m·v2/2 = (1kg·4m2/s2)/2 = 2J.  → (4p)
c. Determinati puterea dezvoltata de motor.
Rezolvare: P = L/t = F·d/t = F·v = m·g·v = 20W.   → (4p)
d. Din punctul aflat la inaltimea h = 20m, corpul este lasat sa cada liber, din repaus. Calculati valoarea impulsului corpului in momentul in care, in timpul caderii sale, energia cinetica este de trei ori mai mica decât energia potentiala.
Rezolvare: Etot = mgh = Ec + Ep = 4Ec,  v = √g·h/2,
p = m·√g·h/2 = 10kg·m/s.   → (4p)

b2


student.book Harta site-ului

Reactia de fuziune

Nucleele stabile din natura au numarul de masa 92 ≥ A ≥ 1. Nucleele cu numarul de masa A > 92 sunt obtinute pe cale artificiala si sunt instabile. Acestea se dezintegreaza emitand particule 24α, β+ sau β-. Prin dezintegrarea unui uncleu greu numarul de masa scade obtinandu-se un nucleu cu masa intermediara care are energia de legatura pe nucleon mare (B = Wℓeg/A). Nuclee stabile se obtin nu numai prin dezintegrarea sau fisionarea nucleelor grele, ci si prin unirea nucleelor usoare de la inceputul sistemului periodic: 12H si 13H numite reactii de fuziune, cand energia de legatura pe nucleon (B) creste. Fuziunea nu se observa in mod spontan pe Pamant datorita fortelor electrostatice de respingere foarte mari care se exercita intre nucleele care interactioneaza. Reactiile de fuziune sunt posibile la temperaturi foarte ridicate degajandu-se o mare cantitate de energie.
placeholder

Principiul.II
bacalaureat_fizica


sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin