Bacalaureat fizica


Bacalaureat fizicaMecanica august 2017 filiera teoretica
Examenul de bacalaureat national 2017


Proba E. d)
Fizica
Filiera teoretica – profilul real, Filiera vocationala – profilul militar
♦ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
♦ Se acorda 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
A. MECANICA    Varianta 7
Se considera acceleratia gravitationala g = 10m/s2.
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Unitatea de masura in S.I. a greutatii este:
a.  kg;    b.  N·s;    c.  N;    d . kg·s.    (3p)
Raspuns:   c.   → (3p)
2. Rezultanta fortelor care actioneaza asupra unui corp, care poate fi considerat punct material, este nula. Miscarea acestui corp este:
a.   rectilinie uniforma;    b.   curbilinie uniforma;   
c.  rectilinie accelerata;    d.  curbilinie accelerata;    (3p)
Raspuns:   a.   → (3p)
3. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manualele de fizica, relatia care defineste vectorul acceleratie medie a unui corp este:
mec.august.2017.I.1.3.f.teh
Raspuns:   d.   → (3p)
   mec.august.2017.I.1.4.f.teh 4. In graficul din figura alaturata este reprezentata dependenta de timp a vitezei unui automobil. Distanta parcursa de automobil In primele 8s ale miscarii este:
a.  20m;    b.  40m;    c.  80m;    d.  160m;    (3p)
Raspuns:   c. d = vm·t = 20m/s·8s/2 = 80m.   → (3p)
5. Un resort are constanta elastica k = 100N/m si lungimea in stare nedeformata ℓo = 10cm. Forta deformatoare necesara dublarii lungimii resortului are marimea egala cu:
a.  5N;    b.  10N;    c.  100N;    d.  1000N.    (3p)
Raspuns:   b. Fd = k·Δℓ = k·(2·ℓo - ℓo) = 10N.   → (3p)
II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
mec.august.2017.II.f.teh Un corp avand masa m1 = 5kg, aflat pe o suprafata orizontala, este legat de o galeata cu masa
m2 = 0.5kg prin intermediul unui fir inextensibil de masa neglijabila. Firul este trecut peste un scripete fara frecari si lipsit de inertie, ca in figura alaturata. Galeata contine o masa m3 = 2kg de nisip si coboara rectiliniu cu acceleratia a = 2m/s2.
a. Calculati valoarea tensiunii din fir.
Rezolvare:   (m2 + m3)·g - T = (m2 + m3)·a,
T = (m2 + m3)·(g - a) = 20N.   → (4p)
b. Calculati valoarea fortei care apasa asupra axului scripetelui.
Rezolvare:   F = √2·T2 = T·2 ≅ 28.2N.   → (4p)
c. Determinati coeficientul de frecare la alunecare dintre corpul de masa m1 si suprafata orizontala.
Rezolvare:   m1·a = T - Ff = T - μ·m1·g,   μ = (T - m1·a)/m1·g = 0.2.   → (4p)
d. Calculati valoarea fortei de apasare exercitata de nisip asupra fundului galetii.
Rezolvare:   N3 = m3·g - Finertie = m3·g - m3·a = 16N.    → (3p)
III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
mec.august.2017.III.f.teoretica Un plan inclinat are lungimea AB = 5m si formeaza unghiul α ≅ 37° (sinα = 0.6) cu orizontala. Din varful A al planului inclinat se lasa liber un corp cu masa m1 = 2kg, care aluneca, cu frecare, spre baza planului inclinat. In continuare corpul se deplaseaza fara frecare pe suprafata orizontala BC. Corpul ajunge in punctul C cu viteza vC = 6m/s si loveste un alt corp de masa m2 = 1kg aflat in repaus. Dupa impact, cele doua corpuri cuplate isi continua miscarea impreuna. Trecerea de pe planul inclinat AB pe suprafata orizontala BC se face lin, fara modificarea modulului vitezei. Dimensiunile corpurilor se neglijeaza. Determinati:
a. energia cinetica a corpului de masa m1 la baza planului inclinat;
Rezolvare:   EcB = m1·vB2/2, pentru miscare uniforma pe portiunea BC, vB = vC
EcB = m1·vC2/2 = 36J.   → (3p)
b. lucrul mecanic efectuat de greutatea corpului de masa m1 in timpul coborarii pe planul inclinat;
Rezolvare:   LAB = LG = m1·g·AB·sinα = 60J.   → (4p)
c. coeficientul de frecare la alunecare dintre corpul de masa m1 si planul inclinat;
Rezolvare:   ΔEc = Ltotal,   EcB = LG + LFf
LFf = - Ff·AB·cosα = - μ·m1·g·AB·cosα = EcB - LG = - 24J,
μ = (EcB - LG)/m1·g·AB·cosα = 0.3.   → (4p)
d. viteza celor doua corpuri dupa impact.
Rezolvare:   m1·vC = (m1 + m2)·v',   v' = m1·vC/(m1 + m2) = 4m/s.   → (4p)

banner bac fizica
student.book Harta site-ului
placeholder

Principiul.II
bacalaureat_fizica
mecanica.1

forta.Lorentz

sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin