Bacalaureat fizica


Bacalaureat fizica
Mecanica august 2018 filiera teoretica


Examenul de bacalaureat national 2018

Proba E. d)
Fizica
Filiera teoretica – profilul real, Filiera vocationala – profilul militar
♦ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
♦ Se acorda 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
A. MECANICA Varianta 1
Se considera acceleratia gravitationala g = 10m/s2.
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Viteza de 1,2 km/min exprimata in functie de unitati de masura fundamentale din S.I. corespunde valorii:
a. 0,2 m/s;    b. 2 m/s;    c. 20 m/s;    d. 200 m/s.    (3p)
Raspuns:   c.
1,2 km/min = 1.2·1000m/60s = 20m/s.    → (3p)
2. Considerand ca simbolurile marimilor fizice sunt cele utilizate in manualele de fizica, constanta elastica a unei tije confectionate dintr-un material elastic este egala cu:
a. E·S·ℓo;    b. E·S/ℓo;    c. E/S·ℓo;    d. E·S/ℓ2o.   (3p)
Raspuns:   b.
   → (3p)
3. Simbolurile marimilor fizice si ale unitatilor de masura sunt cele utilizate in manualele de fizica. Unitatea de masura a marimii fizice exprimate prin produsul F·Δt este:
a. J;    b. N;    c. N·s;    d. W.    (3p)
Raspuns:   c.
[F]SI·[Δt]SI = N·s.    → (3p)
4. Un corp cu masa de 1 kg are energia cinetica de 50 J. Viteza corpului este egala cu:
a. 50 m/s;    b. 25 m/s;    c. 20 m/s;    d. 10 m/s.    (3p)
Raspuns:   d.
Ec = m·v2/2,   v = √2·Ec/m = 10m/s.  → (3p)
mec.aug.2018.I.5.f.teh 5. In figura alaturata este reprezentata dependenta de timp a vitezei unui mobil. Distanta parcursa de mobil in ultimele doua minute este:
a. 600 m;    b. 1200 m;    c. 2400 m;    d. 3600 m.    (3p)
Raspuns:   b.
ℓ = v·Δt = 1200m.    → (3p)
II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
Un corp, avand masa m = 1 kg, urca uniform de-a lungul unui plan iînclinat, sub actiunea unei forte F paralele cu planul inclinat. Planul inclinat formeaza unghiul α = 30° cu orizontala. Forta de frecare la alunecare dintre corp si suprafata planului inclinat are valoarea Ff = 7.5N.
mec.aug.2018II.a.f.teh a. Reprezentati fortele ce actioneaza asupra corpului in timpul urcarii pe planul inclinat.
Rezolvare:
Pentru reprezentarea grafica se acorda 4p.
b. Determinati valoarea fortei de tractiune F.
Rezolvare:
F - Ff - Gt = 0
F = Ff + m·g·sinα = 12.5N.   → (4p)
c. Calculati valoarea coeficientului de frecare la alunecare dintre corp si suprafata planului inclinat.
Rezolvare:
N - Gn = 0, sau N = m·g·cosα,
Ff = μ·N, μ = Ff/m·g·cosα = √3/2 ≅ 0.87.    → (4p)
d. Determinati valoarea acceleratiei corpului in timpul urcarii pe planul inclinat sub actiunea unei forte de tractiune F' = 1,2·F care inlocuieste forta F.
Rezolvare:
F'- Ff - Gt = m·a
a = (1,2·F - Ff - m·g·sinα)/m = 2.5m/s.   → (4p)
III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
mec.aug.2018.III.f.t Un corp de dimensiuni neglijabile, avand masa m = 200 g, este lasat sa alunece liber pe o suprafata curba fara frecare, de la inaltimea h = 45 cm, ca in figura alaturata. Suprafata curba se continua cu un plan orizontal AB de lungime ℓ = 2 m pe care corpul se misca cu frecare, coeficientul de frecare la alunecare fiind μ = 0,2. In punctul B corpul se loveste frontal de un perete vertical, pierzand la impact o fractiune f = 0,64 din energia sa cinetica si se intoarce pe aceeasi directie pe care a venit. Energia potentiala gravitationala se considera nula la nivelul planului orizontal AB. Determinati:
a. energia potentiala gravitationala initiala;
Rezolvare:
Epo = m·g·h = 0.9J.   → (3p)
b. valoarea vitezei corpului la trecerea prin punctul A;
Rezolvare:  Epo = EcA = m·v2A/2,
vA = √2·Epo/m = 3m/s.   → (4p)
c. energia cinetica a corpului in punctul B, imediat inaintea impactului cu peretele;
Rezolvare:  EcB - EcA = Lf = Ff·ℓ·cos180o - μ·m·g·EcA
EcB = EcA + μ·m·g·EcA = 0.9J - 0.8J = 0.1J.   → (4p)
d. modulul variatiei impulsului corpului in timpul impactului cu peretele.
Rezolvare:  EcB - f·EcB = E'cB,  EcB(1 - f) = E'cB
m·v2B·(1 - f)/2 = m·v'2B/2
 vB = √(2·EcB)/m = 1m/s,   v'B = vB·√(1 - f) = 0.6m/s,
vect.var.imp
= m·√(v'2B - 2·v'B·vB·cos180o + v2B) = m·(v'B + vB) = 0.32kg·m/s.   → (4p)

banner bac fizica
student.book
Harta site-ului
placeholder

Principiul.II
bacalaureat_fizica
mecanica.1
image3
sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin