Bacalaureat fizica


Bacalaureat fizica

Mecanica iulie 2016 filiera
tehnologica


image3

Examenul de bacalaureat national 2016

Proba E. d)
Proba scrisa la FIZICA
Filiera tehnologica – profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului
♦ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
♦ Se acorda 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
A. MECANICA Varianta 10
Se considera acceleratia gravitationala g = 10m/s2.
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manuale, unitatea de masura in S.I. a marimii exprimate prin raportul d/Δ·t este:
a. kg·m/s;     b.   m/s;     c.   m/s2;     d.   J.     (3p)
Raspuns:   b.  →(3p)
2. Un punct material de masa m trece cu viteza v prin punctul A, aflat la inaltimea h. In acest moment, energia cinetica a corpului este:
a.   Ec = m·v2/2;     b.   Ec = m·g·h;     c.   Ec = m·g·h + m·v2/2;     d.   Ec = m·v.     (3p)
Raspuns:   a.  →(3p)
3. Un corp de masa m aluneca pe un plan inclinat cu unghiul α fata de orizontala. Expresia fortei de reactiune normala care actioneaza asupra corpului din partea planului inclinat este:
a.  m·g·cosα;     b.  m·g·sinα;     c.  m·g·tgα;     d.  m·g·ctgα.    (3p)
Raspuns:   a.  →(3p)
4. O forta actioneaza asupra unui corp si il deplaseaza pe directia si in sensul fortei. Lucrul mecanic efectuat de aceasta forta este:
a. marime fizica vectoriala si are valoare pozitiva;
b. marime fizica vectoriala si are valoare negativa;
c. marime fizica scalara si are valoare pozitiva;
d. marime fizica scalara si are valoare negativa. (3p)
Raspuns:   c.  L = F·d·cos0>0.→(3p)
5. Un resort avand constanta elastica k = 200 N/m se alungeste cu Δl = 30 cm sub actiunea unei forte F Valoarea acestei forte este:
a. 15 N b. 60 N c. 230 N d. 600 N (3p)
Raspuns:   b. F = k·Δl = 60N. →(3p)
II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
O saniuta cu masa m = 5kg este tractata de-a lungul unei suprafete orizontale, sub actiunea unei forte de tractiune Ft, paralela cu suprafata. Coeficientul de frecare la alunecare este μ = 0,05, iar viteza saniei variaza in timp conform graficului mec.iulie.II.teh alaturat.
mec.iulie.II.a.teh a. Reprezentati toate fortele care actioneaza asupra saniei in timpul miscarii acesteia.
Rezolvarea conform graficului alaturat :  4p.
b. Determinati acceleratia saniei in primele 10s ale miscarii.
Rezolvare: a = v/Δt1 = (1m/s)/10s = 0.1m/s2.  →3p
c. Determinati distanta parcursa de sanie in timpul deplasarii cu viteza constanta.
Rezolvare:  d = v·Δt2 = (1m/s)·30s = 30m.  → 4p
d. Determinati valoarea fortei de tractiune in ultimele 10s ale miscarii.
Rezolvare:  F - Ff = m·a3 = m·Δv/Δt3
F = Ff + m·Δv/Δt3 = μ·m·g + m·Δv/Δt3 = m(μ·g + Δv/Δt3) = 5kg[0.5m/s2 + (- 0.1m/s2)] = 2N.  → 4p
III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
Un elev aflat intr-un turn de inaltime h = 15m arunca vertical in jos, cu viteza vo = 10m/s, un corp de dimensiuni mici, avand masa m = 0,2kg. Se neglijeaza interactiunea corpului cu aerul, iar energia potentiala gravitationala a sistemului corp-Pamant se considera nula la nivelul solului. Calculati:
a. energia cinetica a corpului in momentul aruncarii acestuia;
Rezolvare:  Eco = m·v2o/2 = 10J.  → 3p
b. lucrul mecanic efectuat de greutatea corpului din momentul aruncarii acestuia si pana la atingerea solului;
Rezolvare:  LG = m·g·h = 0.2kg·10m/s2·15m = 10J.  → 4p
c. viteza corpului in momentul imediat anterior atingerii solului;
Rezolvare:  vsol = √(v2o + 2·g·h) = 20m/s.  → 4p
d. energia potentiala in momentul in care viteza corpului are valoarea v1 = 16m/s.
Rezolvare:  Epo + m·v2o/2 = Ep1 + m·v2o/2
Ep1 = Epo + m·v2o/2 - m·v21/2 = 14.4J.  → 4pb2student.book Harta site-ului
placeholder

Principiul.II
bacalaureat_fizica


Bf
  Bacalaureat fizica   © 2019 - Toate drepturile rezervate