Bacalaureat fizica


Bacalaureat fizicaMecanica iunie 2017 filiera teoretica
Examenul de bacalaureat national 2017


Proba E. d)
Fizica
Filiera teoretica – profilul real, Filiera vocationala – profilul militar
♦ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
♦ Se acorda 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
A. MECANICA Varianta 3
Se considera acceleratia gravitationala g = 10m/s2.
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Un automobil coboara o panta rectilinie, mentinandu-i viteza constanta. In aceasta situatie:
a. energia totala a automobilului ramane constanta;
b. energia potentiala gravitationala a automobilului ramane constanta;
c. energia cinetica a automobilului scade;
d. energia totala a automobilului scade. (3p)
Raspuns:   d.   → (3p)
2. Un fir elastic fixat la un capat, avand constanta de elasticitate k, are lungimea ℓo in stare nedeformata. Firul este alungit de o forta ce actioneaza la celalalt capat al firului pana cand lungimea firului devine ℓ Lucrul mecanic efectuat de forta elastica este:
a.  L = - k·ℓ2/2;   b.  L = - k·(ℓ - ℓo)2/2;
c.  L = k·ℓo·ℓ/2;    d.  L = - k·(ℓ2 - ℓ2o)/2.   (3p)
Raspuns:   b.   → (3p)
3. Unitatea de masura a impulsului exprimata in unitati de masura fundamentale din S.I. este:
a.  kg·m·s-2;    b.  kg·m-1·s-2;    c.  kg·m·s-1;    d.  kg·m·s.    (3p)
Raspuns:   d.   → (3p)
4. Un atlet parcurge o anumita distanta cu viteza constanta v1 = 2m/s. In continuare, el parcurge o distanta de trei ori mai mica, cu viteza constanta
v2 = 6m/s. Viteza medie a atletului pe toata distanta parcursa a fost:
a.  2,2m/s;    b.  2,4m/s;    c.  3m/s;    d.  4m/s.    (3p)
Raspuns:   d.   vm = Δx/Δt = (Δx1 + Δx2)/Δt,
vm = (Δx1 + Δx1/3)/(Δt1 + Δt2),   Δt1 = Δx1/v1   Δt2 = Δx1/3·v2,
vm = 4·v1·v2/(v1 + 3·v2) = 2.4m.    → (3p)
5. mec.iunie.I.5.2017 In graficul alaturat este reprezentata dependenta de timp a puterii dezvoltate de un motor pentru deplasarea unui corp. Lucrul mecanic efectuat de motor in cele
Δt = 12s este:
a.  30J;    b.  72J;    c.  30kJ;    d.  72kJ.    (3p)
Raspuns:   d.   L1 = P1·Δt1 = 24kJ,   L2 = P2·Δt2 = 48kJ,   Lt = 72kJ.   → (3p)
II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
mec.iunie.II.f.teoretica Sistemul reprezentat in figura alaturata contine corpul A cu masa mA = 4kg si talerul B cu masa mB = 1kg. Unghiul format de planul inclinat cu orizontala este α = 30o, iar coeficientul de frecare la alunecare dintre corpul A si planul inclinat este μ = 0,29 ≈ √3/6. Firul inextensibil si scripetele are masa neglijabila, iar frecarile din scripete sunt neglijabile. Sistemul de corpuri este lasat liber. Determinati:
a. valoarea fortei de frecare la alunecarea corpului A pe planul inclinat;
Rezolvare:   Ff = μ·N = μ·m·g·sinα = 10N.   → (3p)
b. masa mC a unui corp care, asezat pe talerul B, asigura ridicarea uniforma a corpului A pe planul inclinat;
Rezolvare:   mB·g + mC·g = mA·g·sinα + μ·mA·g·cosα
mC = g(sinα + μcosα) - mB = 2kg.   → (4p)
mec.iunie.II.c.2017 mec.iunie.II.d.2017
c. valoarea fortei de apasare asupra axului scripetelui in conditiile punctului b;
Rezolvare:   F2a = T2 + T2 + 2·T2·cos600,   Fa = T√3 ≅ 52N.   → (4p)
d. valoarea acceleratiei sistemului daca in locul corpului cu masa mC se asaza pe talerul B un corp cu masa M = 3kg.
Rezolvare:   (M + mA + mB)·a = (M + mB)·g - mA·g·(sinα +μ·cosα)
a = (M + mB)·g - mA·g·(sinα +μ·cosα)/(M + mA + mB) = 1.25m/s2.   → (4p)
III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
mec.iunie.III.f.teoretica Un corp cu masa m = 200g este lansat, din originea axei Ox, pe o suprafata orizontala pe care se deplaseaza pana la oprire. In graficul din figura alaturata este reprezentata dependenta energiei cinetice a corpului de coordonata x pana in punctul de coordonata x1 = 2m. Dimensiunile corpului sunt suficient de mici, astfel incat acesta poate fi considerat punct material, iar coeficientul de frecare la alunecare este constant. Calculati:
a. viteza imprimata corpului in punctul O;
Rezolvare:   Eco = m·v2o = 1.6J,   vo = √2·Eco/m = 4m/s.    → (3p)
b. lucrul mecanic efectuat de forta de frecare in timpul deplasarii corpului din origine pana in punctul de coordonata x1 = 2m.
Rezolvare:   ΔEc = Ltotal = Ec2 - Ec0 = - 0.4J,   Ltotal = LFf = - O.4J.   → (4p)
c. coeficientul de frecare la alunecare dintre corp si suprafata orizontala;
Rezolvare:   LFf = - Ff·x1,   Ff = μ·N = μ·m·g,   μ = 0.1.   → (4p)
d. modulul delta p = |Δp|  al variatiei impulsului corpului din momentul lansarii si pana la trecerea prin punctul de coordonata x2 = 6m.
Rezolvare:   Ec2 - Eco = - μ·m·g·x2,   Ec2 = Eco - μ·m·g·x2 = 0.4J,
Ec2 = m(v'2)2,   v'2 = √2·Ec2/m = 2m/s,   |Δp| = m·|v'2 - vo| = 0.4kg·m/s2   → (4p)

banner bac fizica
student.book Harta site-ului
placeholder

Principiul.II
Legile deplasarii radioactive
retroproiector
bacalaureat_fizica
mecanica.1
transf.izobara
sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »

Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin