Bacalaureat fizica


Bacalaureat fizica
Mecanica iunie 2018 filiera tehnologica
Examenul de bacalaureat national 2018


Proba E. d)
Fizica
Filiera tehnologica – profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului
♦ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
♦ Se acorda 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
A. MECANICA Varianta 2
Se considera acceleratia gravitationala g = 10m/s2.
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. In miscarea rectilinie incetinita a unui mobil:
a. viteza creste in timp;    b. viteza scade in timp;
c. viteza este constanta in timp;    d. acceleratia este nula.    (3p)
Raspuns:   b.  → (3p)
2. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizica, expresia matematica a modulului fortei elastice care apare intr-un resort elastic alungit este:
a. Fe = k·Δℓ;    b. Fe = k·/Δℓ;    c. Fe = Δℓ/k;    d. Fe = k·Δℓ/2.   
Raspuns:   a.  → (3p)
3. Unitatea de masura in S.I. a puterii mecanice este:
a. J·s;    b. J;    c. W·s;    d. W.    (3p)
Raspuns:   d.  → (3p)
4. Lucrul mecanic efectuat de greutatea unui corp cu masa de 10kg in timpul caderii lui pe verticala pe distanta de 50cm are valoarea:
a. 10J;    b. 50J;    c. 100J;    d. 500J.    (3p)
Raspuns:   b. LG = G·h = m·g·h = 50J. → (3p)
mec.iunie.2018.I.5.f.t 5. In graficul din figura alaturata este redata dependenta de timp a vitezei unui
automobil. La momentul t = 9s viteza automobilului are valoarea:
a. 0,5m/s;    b. 5m/s;    c. 10m/s;    d. 50m/s.    (3p)
Raspuns:   c.
LG = G·h = m·g·h = 50J.  → (3p)
II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
Un corp cu masa m = 1kg se deplaseaza cu frecare, cu viteza constanta
v = 1,5m/s, pe o suprafata orizontala sub actiunea unei forte orizontale
F = 5N. Ulterior corpul urca pe un plan inclinat sub actiunea unei forte constante.
F1 = 14N, orientata in lungul planul inclinat, paralel cu acesta, ca în figura alaturata. Unghiul planului inclinat cu suprafata orizontala este α ≅ 37°
(sinα = 0,6;  cosα = 0,8), iar coeficientul de frecare la alunecare dintre corp si planul inclinat are valoarea μ = 0,5.
a. Determinati distanta parcursa de corp pe suprafata orizontala in timpul
Δt = 2s.
Rezolvare:  d = v·Δt = 1.5m/s·2s = 3m.    → (3p)
b. Reprezentati fortele care actioneaza asupra corpului atunci cand el se deplaseaza pe suprafata orizontala.
mec.iunie.2018.II.a.f.t. Rezolvare: 
Pentru reprezentarea grafica se acorda 4p.
c. Calculati valoarea coeficientului de frecare la alunecare dintre corp si suprafata orizontala.
Rezolvare:  F = Ff = μ·m·g. μ = F/mg = 5N/10N = 0.5.   → (3p)
d. Determinati valoarea acceleratiei cu care corpul urca pe planul inclinat.
Rezolvare:  ma = F1 - Gt - Ff
Gt = mgsinα,    Ff = μmgcosα    a = F1 - mg(sinα - μcosα)/m = 4m/s2.   → (4p)
III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
Un corp cu masa m = 1kg este lansat cu viteza v0 = 3m/s de-a lungul unei suprafete orizontale pe care se deplaseaza cu frecare. Dupa ce corpul a parcurs distanta d = 2m, asupra lui actioneaza, suplimentar, o forta orizontala constanta F care il franeaza pe distanta x = 10cm, pana la oprire. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp si suprafata orizontala este μ = 0,2, iar frecarea cu aerul se neglijeaza.
a. Calculati energia cinetica a corpului in momentul lansarii.
Rezolvare:   Eco = m·v02/2 = 4.5J.     → (3p)
b. Calculati lucrul mecanic efectuat de forta de frecare pe distanta d.
Rezolvare:   Lf = - Ff·d = - μ·m·g·d = -4J.    → (4p)
c. Calculati valoarea vitezei corpului dupa ce a parcurs distanta d.
m·v2/2 - m·v02/2 = - μ·m·g·d.
  v = √(v02 - 2μ·m·g·d) = 1m/s.     → (4p)
d. Calculati lucrul mecanic efectuat de forta orizontala constanta F pe distanta x, pana la oprirea corpului.
Rezolvare:   0 - m·v2/2 = LF + L'f
LF = - m·v2/2 - μ·m·g·x = - 0.3J.     → (4p)

banner bac fizica
student.book
Harta site-ului
placeholder

Principiul.II
bacalaureat_fizica
mecanica.1

image3
sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin