Bacalaureat fizica


Bacalaureat fizica 2015


Mecanica mai 2015 filiera tehnologica

Examenul de bacalaureat national 2015
Proba E. d)
Proba scrisa la FIZICA
Filiera teoretica – profilul real,
Filiera vocationala – profilul militar
♦ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
♦ Se acorda 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
A. MECANICA Varianta 5
Se considera acceleratia gravitationala g = 10m/s2.
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Simbolurile fiind cele utilizate in manualele de fizica, unitatea de masura a marimii fizice exprimate prin produsul m · v poate fi scrisa in forma:
a. N·m;    b. N;    c. N·s;    d. W.    (3p)
Raspuns:   c.  →(3p)
2. Viteza de 0,6 km/ min exprimata in unitati de masura fundamentale din S.I. corespunde valorii:
a. 0,1 m/s;    b. 1 m/s;    c. 10 m/s;    d. 100 m/s.    (3p)
Raspuns:   c.  →(3p)
Rezolvare:  v = 0.6km/min = 0.6·1000m/60s = 10m/s
3.mec-mai-2015-subI-3
In figura alaturata este reprezentata viteza unui biciclist in functie de timp.
Distanta parcursa de biciclist in cele 8 minute este:
a. 4,8 km;    b. 3,6 km;    c. 2,4 km;    d. 1,2 km.    (3p)
Raspuns:   b.  →(3p)
Rezolvare:  d1 = vm·Δt1 = [(0 + 10)m/s/2]·2min = 600m
d2 = v·Δt2 = 10m/s·4min = 2400m
d3 = vm·Δt1 = [(10 + 0)m/s]·2min = 600m.   d = d1 + d2 + d3 = 3600m =3.6km
4. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manualele de fizica, legea lui Hooke poate fi scrisa sub forma:
a. Δℓ/ℓo = (F/So)·E;    b. F/So = Δℓ/ℓo·E;    c. (F/So)·(Δℓ/ℓo) = E;
d. (F/So)·(Δℓ/ℓo)·E = 1.   (3p)
Raspuns:   b.  →(3p)
5. O minge cu masa m = 1 kg este aruncata cu viteza initala vo = 2 m/s , de la inaltimea h = 1 m fata de nivelul la care energia potentiala gravitationala se considera nula. Energia mecanica totala a mingii la momentul initial este:
a. 2 J;    b. 6 J;    c. 10 J;    d. 12 J.    (3p)
Raspuns:   d.  →(3p)
Rezolvare:  Em = Ec + Ep = m·v2/2 + m·g·h = 12J
II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
mec-mai-2015-subII
Un corp avand masa m = 3 kg se misca pe o suprafata orizontala, cu viteza constanta, sub actiunea unei forte F1 care formeaza cu orizontala un unghi
α = 53o8' (sinα = 0,8), ca in figura alaturata. Forta de frecare la alunecare dintre corp si suprafata orizontala este Ff = 9 N.
a. mec-mai-2015-subII-a

Reprezentati fortele care actioneaza asupra corpului in timpul miscarii sale.
Rezolvare: Fortele sunt reprezentate in figura alaturata.
  → 4p
b. Determinati valoarea fortei F1.
Rezolvare:   F1x = Ff  si cosα = √(1 - sin2α),
 F1 = F1x/cosα = Ff/√(1 - sin2α) = 9N/0.6 = 15N.  → 3p
c. Calculati valoarea coeficientului de frecare la alunecare dintre corp si suprafata orizontala.
Rezolvare:   Ff = μ·N = μ(G - F1y), μ = Ff/(m·g - F1·sinα),  μ = 0.5. → 4p
d.mec-mai-2015-subII-d
Forta F1 isi inceteaza actiunea. Corpul isi continua miscarea, urcand de-a lungul unui plan inclinat ce formeaza cu orizontala unghiul α = 53o8'
 (sinα = 0,8), sub actiunea unei forte de tractiune F2 orientata paralel cu suprafata planului. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp si suprafata planului este μ = 0,5. Determinati valoarea fortei F2 astfel incat corpul sa urce pe plan cu acceleratia a = 1 m/s2.
Rezolvare:   F2 - Gx - Ff = 0,   F2 = m·g + m·g·sinα + μ·m·g·cosα,
cosα = √(1 - sin2α) = 0.6.    F2 = 36N.  → 4p
III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
Un corp de masa m = 700 g se afla initial in repaus, pe sol. Se actioneaza asupra corpului cu o forta verticala constanta, de valoare F = 16 N, pana cand corpul ajunge la inaltimea h = 1,4 m fata de sol. Din acest punct corpul isi continua liber miscarea. Consideram ca interactiunea cu aerul este neglijabila pe toata durata miscarii corpului. Determinati:
a. variatia energiei potentiale gravitationale in timpul ridicarii corpului pana la inaltimea h fata de sol;
Rezolvare:   ΔEp = m·g·h,   ΔEp = 0.7kg·10m/s2·1.4m = 9.8J.   → 4p
b. lucrul mecanic efectuat de forta F pe distanta h;
Rezolvare:   L = F·h,   L = 16N·1.4m = 22.4J.    → 3p
c.mec-mai-2015-subIII-c
viteza corpului la inaltimea h;
Rezolvare:   v = √2·a·h,
   F - G = m·a,    a = (F - m·)/m,  a = 2.57m/s2.
  v = √2·2.57m/s2·1.4m ≈ 6m/s.    → 4p
d. impulsul mecanic al corpului in momentul atingerii solului.
Rezolvare:  hmax = v2/2g = 36(m/s)2/20m/s2 = 1.8m.
h'max = h + hmax = 1.4m + 1.8m = 3.2m
vsol = √2·g·h'max,
vsol = √2·10m/s2·3.2m = 8m/s.
p = m·vsol = 0.7kg·8m/s = 5.6kg· m/s.    → 4p


atom.logo

banner-txt
reactia.de.fuziune
img2
Img4
placeholder

electro

sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin