Bacalaureat fizica


Bacalaureat fizica

Mecanica mai 2016 filiera
teoretica


image3

Examenul de bacalaureat national 2016

Proba E. d)
Fizica
Filiera teoretica profilul real, Filiera vocationala profilul militar
¤ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
¤ Se acorda 10 puncte din oficiu.
¤ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
A. MECANICA Varianta 4
Se considera acceleratia gravitationala g = 10m/s2.
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Impulsul unui punct material se conserva numai daca:
a. asupra punctului material actioneaza doar greutatea;
b. rezultanta fortelor care actioneaza asupra punctului material este nenula;
c. rezultanta fortelor care actioneaza asupra punctului material este nula;
d. asupra punctului material actioneaza doar forta de tractiune. (3p)
Raspuns corect: c.    → 3p
2. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manualele de fizica, unitatea de masura in S.I a modulului de elasticitate longitudinala (modulul lui Young) este:
a. N·m-1;   b. N·m-2;   c. N·m;   d. N·m2.   (3p)
Raspuns corect: b.    → 3p
3. mec.mai.I.3In graficul din figura alaturata este redata dependenta de timp a vitezei unui automobil. Acceleratia automobilului este:
a. - 2·m·s-2;   b. -1.5·m·s-2;   c. 5·m·s-2;    d. 10·m·s-2.   (3p)
Raspuns corect: a. a = Δv/Δt = (0 - 10)m·s-1/5s = - 2·m·s-2    → 3p
4. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manualele de fizica, expresia corecta a legii conservarii energiei mecanice este:
a. ΔEc = ΔEp;   b. ΔEc = - Ltotal;    c. ΔEp = Ltotal;   d. Ec + Ep = const.   (3p)
Raspuns corect: d.    → 3p
5. Un corp cu masa de 2 kg porneste din repaus si se misca rectiliniu cu acceleratia constanta a = 10 m/s2. Energia cinetica a corpului dupa o secunda de la inceperea miscarii are valoarea:
a. 10 J;    b. 20 J;;  c. 100 J;    d. 200 J.    (3p)
Raspuns corect: c. Ec = m·v2/2 = m·(a·t)2/2 = 100 J.    → 3p
II. Rezolvati urmatoarea problema:    (15 puncte)
Sistemul din figura, format din corpuri identice având masele m1 = m2 = 2 kg, se deplaseaza cu viteza constanta v = 1.5 m/s sub actiunea fortei constante mec.mai.II, orientata paralel cu suprafata planului inclinat. Deplasarea corpului de masa m1 are loc in sensul fortei mec.mai.II Corpurile sunt legate prin intermediul unui fir inextensibil si de masa neglijabila. Scripetele este lipsit de inertie si fara frecari. Unghiul format de planul inclinat cu orizontala este α = 37o(sinα = 0.6 ), iar coeficientul de frecare la alunecare dintre corpuri si suprafete este acelasi, avand valoarea μ = 0.2. Firul este suficient de lung pentru ca in timpul miscarii corpul de masa m2 sa nu atinga scripetele.
mec.mai.II.a.specialaa. Reprezentati fortele care actioneaza asupra corpului de masa m1;
Rezolvare. Fortele sunt reprezentate in figura. → 4p
b. Calculati valoarea tensiunii din fir;
Rezolvare. T = Ff2 = μ·m2·g = 4N. → 4p
c. Calculati valoarea fortei F;
Rezolvare. F - T - Gt - Ff1 = 0.    F = μ·m2·g + m1·g·sinα + μ·m1·g·cosα = 19.2N. → 4p
d. Determinati intervalul de timp necesar corpului de masa m1 pentru a parcurge distanta d = 1.5m.
Rezolvare. Δt = d/v = 1s. → 3p
III. Rezolvati urmatoarea problema:    (15 puncte)
Un tren cu masa totala M = 100 t se deplaseaza orizontal cu viteza constanta. Puterea dezvoltata de motorul locomotivei este P = 200kW, iar fortele de rezistenta ce actioneaza asupra trenului reprezinta o fractiune f = 0.01 din greutatea sa si se mentin constante pe tot parcursul deplasarii. Determinati:
a. lucrul mecanic efectuat de catre forta dezvoltata de motorul locomotivei intr-un interval de timp Δt = 2min;
Rezolvare: P = L/Δt, L = P·Δt = 24·106J. → 3p
b. lucrul mecanic efectuat de catre fortele de rezistenta la deplasarea trenului pe distanta d = 1200m;
Rezolvare: Fr = f·M·g = 104N,   Lr = - Fr·d = -12·106J. → 4p
c. viteza trenului;
Rezolvare: P = Fr·v,   v = P/Fr = 20m/s. 4p
d. distanta parcursa de un vagon desprins de tren, de la decuplare si pana in momentul opririi, daca forta de rezistenta ce actioneaza asupra vagonului reprezinta o fractiune f = 0.01 din greutatea acestuia si viteza trenului in momentul desprinderii vagonului este v = 20m/s.
Rezolvare: m·a = f·m·g, a = f·g,     0 = v2 - 2f·g·d,
d = v2/2·f·g = 2000m.   4p

b2

student.book Harta site-ului
placeholder

Principiul.II
bacalaureat_fizica
Bf
  Bacalaureat fizica   © 2019- Toate drepturile rezervate