Bacalaureat fizica


Bacalaureat fizica
Mecanica mai 2018 filiera teoretica

Examenul de bacalaureat national 2018


Proba E. d)
Fizica
Filiera teoretica – profilul real, Filiera vocationala – profilul militar
♦ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
♦ Se acorda 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
A. MECANICA Varianta 9
Se considera acceleratia gravitationala g = 10m/s2.
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Un corp este ridicat uniform de-a lungul suprafetei unui plan inclinat sub actiunea unei forte de tractiune. Deplasarea corpului are loc cu frecare. Se poate afirma ca:
a. lucrul mecanic efectuat de forta de frecare este pozitiv;
b. lucrul mecanic efectuat de forta de tractiune este negativ;
c. energia cinetica a corpului ramane constanta;
d. energia mecanica a corpului ramane constanta. (3p)
Raspuns:   c.  → (3p)
2. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manualele de fizica, teorema variatiei impulsului mecanic pentru un punct material poate fi exprimata prin relatia:
mec.mai.2018.I.2.f.t    (3p)

Raspuns:   c.  → (3p)
3. Unitatea de masura in S.I. a marimii fizice exprimata prin produsul dintre forta si viteza este:
a. s·J;    b. J;    c. W·s;    d. W.    (3p)
Raspuns:   d.  → (3p)
4. Un corp avand masa m = 2 kg este ridicat vertical, cu acceleratia
a = 5m/s2, prin intermediul unui resort cu constanta de elasticitate k = 200 N/m. Alungirea resortului are valoarea:
a. 30cm;    b. 20cm;    c. 15cm;    d. 10cm.   (3p)
Raspuns:   c. Fe = k·Δl,  Δl = m(a + g)/k = 0.15m. → (3p)
5. mec.mai.2018.I.5.f.t In graficul din figura alaturata este redata dependenta de timp a vitezei unui automobil pe parcursul franarii acestuia pana la oprire, intr-o miscare rectilinie. Acceleratia automobilului are valoarea:
a. -1,33m/s2;    b. -0,75m/s2;    c. -0,50m/s2;   
d. -0,25m/s2.    (3p)
Raspuns:   b. 0 = vo + a·t,  a = - 0.75m/s2.  → (3p)
II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
mec.mai.2018.II.f.tUn corp de masa m = 1,7kg urca cu viteza constanta v = 5,1 m/s pe un plan inclinat foarte lung, sub actiunea unei forte orizontale si constante F ca in figura alaturata. Unghiul pe care planul inclinat îl formeaza cu orizontala este α = 37o (sinα = 0,6), iar coeficientul de frecare la alunecare dintre corp si planul inclinat are valoarea μ = 0,2.
a. Determinati timpul in care corpul parcurge distanta d = 5.1m in lungul planului inclinat.
Rezolvare: d = v·Δt,  Δt = d/v = 1s.   → (3p)
b. mec.mai.2018.II.b.f.t Reprezentati fortele care actioneaza asupra corpului.
Rezolvare: Pentru desen corect se acorda (4p).
c. Calculati valoarea fortei F pentru care corpul urca cu viteza constanta pe planul inclinat.
Rezolvare: N = Gn + Fn = m·g·cosα + F·sinα,
Ff = μ·N = μ(m·g·cosα + F·sinα),
Ft = Gt + Ff,  F·cosα = m·g·sinα + μ(m·g·cosα + F·sinα),
F = [m·g(sinα + μ·cosα)]/(cosα - μ·sinα),
cosα = √(1 - sin2α) = 0.8,   F = 19N.   → (4p)
mec.mai.2018.II.f.d.t d. Actiunea fortei F inceteaza, corpul continua sa urce incetinit pe planul inclinat pana la oprire, apoi coboara spre baza planului inclinat. Determinati acceleratia cu care corpul coboara pe planul inclinat.
Rezolvare: m·a = Gt - Ff = m·g·sinα - μ·m·g·cosα,
 a=4.4m/s2.   → (4p)

III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
Un corp de masa m = 0.2kg este aruncat vertical, de jos in sus, de la inaltimea h = 16m fata de sol, cu viteza initiala vo = 4m/s. Se neglijeaza interactiunea cu aerul. Considerand ca energia potentiala gravitationala este nula la nivelul solului, calculati:
a. energia mecanica initiala a corpului;
Rezolvare: Em = m·g·h + m·v2o/2 = 33.6J.   → (4p)
b. lucrul mecanic efectuat de greutatea corpului din momentul aruncarii lui si pana la atingerea solului;
Rezolvare:  LG = m·g·h = 32J.   → (3p)
c. inaltimea maxima, masurata fata de sol, la care ajunge corpul;
Rezolvare: Ei = Em = Ef = m·g·H,
H = Em/m·g = 16.8m.   → (4p)
d. valoarea impulsului mecanic al corpului la atingerea solului.
Rezolvare: m·g·H = m·v2sol/2,   vsol = √2·g·H = 18.3m/s,
p = m·vsol ≈ 3.66kg·m/s.   → (4p)

student.book
Harta site-ului
placeholder

Principiul.II
bacalaureat_fizica
mecanica.1
image3
sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin