Bacalaureat fizica

Optica august 2016 filiera
tehnologica

Reflexia totala a luminii Prezentarea.unei.lucrari

Examen de bacalaureat national 2016

  
Proba E. d)
Proba scrisa la FIZICA
Filiera tehnologica – profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului
♦ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
♦ Se acorda 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
D. OPTICA Varianta 9
Se considera: viteza luminii in vid c = 3·108m/s, constanta Planck h = 6,6·10-34 J·s.
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Imaginea unui obiect real asezat in fata unei lentile divergente, perpendicular pe axa optica principala, este:
a.  reala si micsorata;nbsp;    b.  reala si marita;
c.  virtuala si marita;nbsp;    d.  virtuala si micsorata    (3p)
Raspuns:   d.  → (3p)
2. Simbolurile fiind cele utilizate in manualele de fizica, energia a unui foton este data de expresia:
a. ε = h·ν;   b.  ε = h·c/ν;   c. ε = h/ν;   d. ε = h·ν/c.   (3p)
Raspuns:   a.  → (3p)
3. Unitatea de masura a convergentei unei lentile este:
a. m;    b. m2;     c. m-1;     d.  m-2.    (3p)
Raspuns:   c.  → (3p)
4. Un fascicul de lumina se propaga paralel cu axa optica principala a unui sistem optic centrat format din doua lentile convergente identice, avand distanta focalã f = 10cm. Fasciculul de lumina iese din sistemul optic tot paralel cu axa optica pricipala. Distanta dintre lentile este:
a.  0;    b.  5cm;    c.  10cm;    d.  20cm.    (3p)
Raspuns:   d.  → (3p)
optica.aug.I.5.f.t
5. In figura alaturata este reprezentata caracteristica curent-tensiune I = f (U), obtinuta intr-un experiment cu o celula fotoelectrica. Tensiunea de stopare a fotoelectronilor emisi are valoarea:
a.  -3,2V;    b.  -1,6V;    c.  18,4V;    d.  20 V.    (3p)
Raspuns:   b.  → (3p)
II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
Un obiect luminos liniar cu inaltimea de 1cm este plasat perpendicular pe axa optica principala în fata unei lentile convergente. Lentila este considerata subtire si are distanta focala f = 20 cm. Distanta de la obiect la lentila este de 30 cm.
a. Determinati convergenta lentilei.
Rezolvare:  C = 1/f = 5m-1.  → (4p)
b. Realizati un desen in care sa evidentiati constructia imaginii prin lentila.
c. Determinati distanta de la lentila la imagine.
optica.aug.I.5.f.t
Rezolvati:  Pentru realizarea desenului se acorda (4p)
c.Determinati distanta de la lentila la imagine.
1/x2 - 1/x1 = 1/f, x2 = f·xx1/(xx1 + f) = 60cm.   → (4p)
d. Calculati inaltimea imaginii.
Rezolvati:  y2/y1 = x2/x1, y2 = y1·x2/x1 = - 2cm.   → (3p)
III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
Pe fundul unui vas paralelipipedic avand inaltimea h = 17,3cm, umplut cu un lichid transparent cu indicele de refractie n = √2, se afla o oglinda plana. O raza de lumina, care vine din aer, cade pe suprafata lichidului sub unghiul de incidenta i = 45° si intra in lichid. Dupa reflexia pe oglinda de pe fundul vasului raza de lumina se reintoarce la suprafata de separatie lichid-aer si iese in aer. Se cunoaste indicele de refractie al aerului, n0 = 1.
a. Determinati valoarea vitezei de propagare a luminii in lichid.
Rezolvati:   → (3p)v = c/n = 3·108m/s/1,41 ≈2.1·108m/s.  → (3p)
b. Realizati un desen in care sa ilustrati mersul razei de lumina prin aer si prin lichid.
optica.aug.III.b.f.teh
Rezolvare: Pentru desen corect se acorda (4p)
c. Calculati unghiul de refractie al razei de lumina la intrarea in lichid.
Rezolvare:  sini/sinr = n, sinr = sini/n = 1/2, r = 30o.  → (4p)
d. Determinati distanta dintre punctul in care lumina intra in lichid si punctul in care lumina iese din lichid.
Rezolvare: tgr = x/h, x = h·tgr, d = 2·x = 2·h·tgr = 2·√3·√3/3 = 20cm.  → (4p)
student.book logo
Harta site-ului
placeholder
viteza luminii
retroproiector detector curcubeul

Bf
  Bacalaureat fizica   © 2019 - Toate drepturile rezervate