Bacalaureat fizica


Bacalaureat fizica

Optica august 2017 filiera tehnologica


Examen de bacalaureat national 2017

Proba E. d)
Fizica
Filiera tehnologica – profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului
♦ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
♦ Se acorda 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
D. OPTICA    Varianta 7
Se considera: viteza luminii in vid c = 3·108m/s,
constanta Planck h = 6,6·10-34 J·s.
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Unitatea de masura in S.I. a convergentei unei lentile este:
a.  m; b.  1 m-1;    c.  Hz;    d.  m/s.    (3p)
Raspuns:   b.     →  (3p)
2. Doi fotoni au energiile in raportul ε/ε2 = 2. Raportul frecventelor celor doi fotoni, ν12, este egal cu:
a. 0.5;    b.  1;    c.  2;    d.  4.    (3p)
Raspuns:   c.   ε/ε2 = h·ν1/h·ν2 = ν12 = 2,     →  (3p)
3. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manualele de fizica, relatia care defineste marirea liniara transversala a unei lentile subtiri este:
a. β = x1/x2;    b. β = x1·x2;    c.  β = y1/y2;    d.  β = y2/y1.    (3p)
Raspuns:   d.     →  (3p)
optica.august.2017.I.4.f.teh 4. In graficul din figura alaturata este reprezentata dependenta energiei cinetice maxime a fotoelectronilor emisi de frecventa radiatiei incidente, in cazul efectului fotoelectric extern. Frecventa pentru care energia cinetica maxima este 3,3 10-19J are valoarea:
a.  3,3·1015Hz;    b.  2·1015Hz;    c.  1,5·1015Hz;    d.  1·1015Hz.    (3p)
Raspuns:   c.     →  (3p)
5. Un copil se apropie cu 0.5m de o oglinda plana verticala. Distanta dintre copil si imagine lui in oglinda se micsoreaza cu:
a.  0.25m;    b.  0.5m;    c.  0.75m;    d.  1m.    (3p)
Raspuns:   d.     →  (3p)
II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
Un obiect liniar este asezat perpendicular pe axa optica principala a unei lentile subtiri. Imaginea clara a obiectului se formeaza pe un ecran situat la distanta d = 90cm de obiect si este de doua ori mai mare decat obiectul.
a. Determinati distanta dintre obiect si lentila.
Rezolvare:  β = x2/x1,   x2 = β·x1,
d = x2 + (- x1) = x1·(β - 1),
x1 = d/(β - 1) = - 30cm.    →  (4p)
b. Calculati distanta focala a lentilei.
Rezolvare: x2 = d + x1 = 60cm.  1/f = 1/x2 - 1/x1
f = x1·x2/(x1 - x2) = 20cm.    →  (4p)
c. Calculati convergenta lentilei.
Rezolvare:  C = 1/f = 5m-1.    →  (3p)
optica.iunie.teh.II.c d. Realizati un desen in care sa evidentiati constructia imaginii prin lentila, in situatia descrisa.
Rezolvare: Pentru realizarea corecta a desenului se acorda (4p)


III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
O raza de lumina, venind din aer (naer = 1), cade pe suprafata plana a unui mediu optic transparent cu indicele de refractie n = 1.73 ≅ √3. Raza de lumina sufera atat fenomenul de refractie, cat si fenomenul de reflexie. Raza refractata este perpendiculara pe raza reflectata.
optica.august.2017.IId.f.teh a. Reprezentati, printr-un desen, mersul razelor de lumina prin cele doua medii.
Rezolvare:  Pentru reprezentarea corecta a mersului razelor de lumina prin cele doua medii se acorda (4p)

b. Calculati raportul dintre viteza de propagare a luminii in mediul cu indicele de refractie n si viteza de propagare a luminii in aer.
Rezolvare:  v1 = c/naer = c,  v2 = c/n,
v2/v1 = (c/naer)/(c/n) = 1/n = √3/3.    →  (4p)
c. Determinati valoarea unghiului de refractie.
Rezolvare:  sini = n·sinr,  180o = i + r + 90o,  i + r = 900,
i = 90o - r,  sin(90o - r) = n·sinr,  tgr = √3/3,  r = 30o.     →  (4p)
d. Calculati unghiul cu care este deviata raza refractata fata de directia de propagare a razei incidente.
Rezolvare:  sini = n·sinr = √3/2,  i = 60o,  d = i - r = 30o.    →  (3p)

b2student.book logo
Harta site-ului
placeholder

viteza luminii
retroproiector detector curcubeul
optica.1

sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin