Bacalaureat fizica


Bacalaureat fizica 2015


Optica iunie 2015 filiera teoretica
Examenul de bacalaureat national 2015
Proba E. d)
Proba scrisa la FIZICA
Filiera teoretica – profilul real,
Filiera vocationala – profilul militar
♦ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
♦ Se acorda 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
D. OPTICA Varianta 9
Se considera: viteza luminii in vid c = 3·108m/s, constanta Planck h = 6,6·10-34 J·s.
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Doua radiatii luminoase au lungimile de unda λ1 = 500nm si λ2 = 0,5μm. Raportul lungimilor de unda λ11 este:
a.  0,1    b.  1    c.  10    d.  100    (3p)
Raspuns:   b.  →(3p)
2. O sursa punctiforma de lumina este situata in focarul obiect al unei lentile convergente. Fasciculul de lumina care iese din lentila este:
a.  paralel    b.  convergent    c.  divergent    d.  punctiform    (3p)
Raspuns:   a.  →(3p)
3. Un sistem optic centrat este format din doua lentile alipite avand convergentele C1 si respectiv C2. Convergenta sistemului poate fi calculata cu relatia:
a.  C = C1/C2    b.  C = C1·C2    c.  C = C1 + C2    d.  C = C1 - C2    (3p)
Raspuns:   c.  →(3p)
optica.sub.I.4.iunie.2015.f.teh 4. Graficul din figura alaturata a fost obtinut intr-un studiu experimental al efectului fotoelectric extern si prezinta dependenta energiei cinetice maxime a fotoelectronilor emisi, de frecventa radiatiei incidente pe doi fotocatozi C1 si C2. Daca cei doi fotocatozi sunt iradiati cu radiatii electromagnetice avand frecventa ν = 6·1014Hz putem afirma:
a. ambii fotocatozi emit fotoelectroni
b. numai primul fotocatod (C1) emite fotoelectroni
c. numai al doilea fotocatod (C2) emite fotoelectroni
d. nici un fotocatod nu emite fotoelectroni. (3p)
Raspuns:   b.  →(3p)
5. O raza de lumina venind din aer cade sub unghiul de incidenta i = 60° pe suprafata unui mediu transparent si se refracta sub unghiul r = 30°. Indicele de refractie al mediului transparent este aproximativ egal cu:
a.  1,33    b.  1,41    c.  1,66    d.  1,73    (3p)
Raspuns:   d.  →(3p) sini/sinr = n/naerII. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
O lentila subtire convergenta, cu distanta focala de 5cm, formeaza pe un ecran imaginea clara a unui obiect asezat perpendicular pe axa optica principala a lentilei. Obiectul are inaltimea de 2cm. Distanta dintre obiect si lentila este de 30cm.
a. Calculati convergenta lentilei.
Rezolvare: C = 1/f
C = 20m-1.   →(3p)
b. Determinati distanta dintre lentila si ecran.
Rezolvare:   f = 5cm,   - x1 = 30cm,   1/x2 - 1/x1 = 1/f,   x2 = 6cm.    → (4p)
c. Obiectul este deplasat intr-o noua pozitie. Calculati inaltimea imaginii clare a obiectului daca aceasta se obtine pe ecranul adus la 10cm fata de centrul optic al lentilei.
Rezolvare:   β = x'2/x'1 = y'2/y1, x'1 = x'2·f/(f - x'2) = - 10cm
y'2 = (x'2/x'1)·y1 = - 2cm.    → (4p)
optica.sub.II.d.iunie.2015.f.teoretica d. Realizati un desen in care sa evidentiati constructia imaginii obiectului prin lentila, in situatia descrisa la punctul c.
Pentru desenul alaturat → (4p)
III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
Distanta dintre fantele unui dispozitv Young este 2ℓ = 1,5mm, iar distanta care separa planul fantelor de ecranul pe care se observa figura de interferenta este D = 3m. Sursa este plasata pe axa de simetrie a dispozitivului si emite o radiatie luminoasa monocromatica si coerenta cu lungimea de unda λ = 500nm.
a. Calculati frecventa radiatiei monocromatice utilizate.
Rezolvare: ν = c/λ = 6·1014Hz.   →(3p)
b. Determinati interfranja figurii de interferenta observate pe ecran.
Rezolvare:δ1 = (n1 -1 )·e1i = λ·D/2ℓ = 1mm.    → (4p)
c. Determinati distanta, masurata pe ecran, care separa maximul de ordinul 3 aflat de o parte a maximului central, de primul minim de interferenta situat de aceeasi parte a maximului central.
Rezolvare:  Δx = xmax3 - xmin0 = k·λ·D/2ℓ = [(2K + 1)·λ/2·D]/2ℓ = 3i - i/2 = 2.5mm.   → (4p)
d. Una dintre fantele dispozitivului se acopera cu o lama transparenta, de grosime e1 = 12mm si indice de refractie n1 = 1,5, iar cealalta fanta se acopera cu o alta lama transparenta, de grosime e2 = 15mm si indice de refractie n2. Sistemul de franje observat pe ecran nu isi modifica pozitia. Determinati indicele de refractie n2.
Rezolvare:  δ1 = δ2,   δ1 = (n1 -1 )·e1  δ2 = (n2 -1 )·e2
(n1 -1 )·e1 = (n2 -1 )·e2,   n2 = 1.4.   →(3p)atom.logo

banner-txt
reactia.de.fuziune
img2
Img4
placeholder

electro

sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin