Bacalaureat fizica


Bacalaureat fizica 2014
Termodinamica august 2014 filiera teoretica

Examenul de bacalaureat national 2014
Proba E. d)
Fizica
Filiera teoretica profilul real, Filiera vocationala – profilul militar
♦ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA ♦ Se acorda 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA Varianta 10
Se considera: numarul lui Avogadro NA = 6.02·1023 mol-1, constanta gazelor ideale R = 8.31J/mol·K. Intre parametrii de stare ai gazului ideal intr-o stare data exista relatia: p·V = νRT.
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. O cantitate de gaz, considerat ideal, este comprimata adiabatic. In starea finala:
a. energia interna a gazului este mai mare decat in starea initiala;
b. energia interna a gazului este mai mica decat in starea initiala;
c. densitatea gazului este mai mica decat in starea initiala
d. densitatea gazului are aceeasi valoare ca in starea initiala. (3p)
Raspuns: a.    →(3p)
2. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manualele de fizica expresia relatiei Robert-Mayer este:
a.  CV = Cp + R;   b.  Cp = R - CV;   c.  Cp = CV + R;
d.  CV = Cp + μ·R.   (3p)
Raspuns: c.    →(3p)
3. Simbolurile marimilor fizice si ale unitatilor de masura fiind cele utilizate In manualele de fizica, unitatea de masura a marimii fizice exprimate prin raportul Q/ν·ΔT este:
a.  J·K-1;   b. J·mol-1·K-1;   c.  J·Kg·K-1;   d. J·Kg-1·K-1.  (3p)
Raspuns: b.    →(3p)
4. Un amestec gazos este format din mase egale de azot (μ1 = 28 g/mol) si heliu (μ2 = 4g/mol). Masa molara a amestecului este egala cu:
a.  7g/mol;   b.  16g/mol;   c.  24 g/mol;   d.  32g/mol.  (3p)
Raspuns: a.  ν = ν1 + ν2 2·m/μamestec = m/μ1 + m/μ2,
μamestec = 2·μ1·μ2/(μ1 + μ1) = 7g/mol    →(3p)
termo.august.t.I.5 5. Trei mase din acelasi gaz, considerat ideal, sunt inchise etans in trei baloane identice de sticla. In figura alaturata este trasata dependenta presiunii de temperatura pentru fiecare masa de gaz. Relatia dintre masele m1, m2 si m3 este:
a.  m1 < m2 < m3;   b.  m2 < m1 < m3;
c.  m1 = m2 = m3;   d.  m3 < m2 < m1.   (3p)
Raspuns: d. p1·V = m1·R·T/μ,  p2·V = m2·R·T/μ,
p3·V = m3·R·T/μ, p1/p2 = m1/m2,
din grafic p1 > p2→ m1 > m2,
p2/p3 = m2/m3, din grafic p2 > p3→m2 > m3
deci, m1 > m2 > m3 → (3p)
II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
Intr-o butelie cu volumul V = 3L se afla azot (μN2 = 28g/mol), la presiunea p1 = 1.662·105Pa si temperatura t1 = 27oC. In butelie se mai introduce o cantitate de oxigen (μO2 = 32g/mol) la aceeasi temperatura, astfel incat presiunea creste cu 60% fata de valoarea initiala, iar temperatura nu se modifica. Considerand ca ambele gaze sunt ideale, calculati:
a. cantitatea de azot din butelie in starea initiala;
Rezolvare: T1 = To + t1 = (273 + 27)K = 300K.
νN2 = p1·V/R·T1.   νN2 = 0.2mol.   →(4p)
b. numarul de molecule de oxigen introduse in butelie;
Rezolvare: p2·V = (νO2 + νN2)·R·T1,
1.6·p1·V = νO2·R·T1 + νN2·R·T1,
νO2 = 1.6·νN2 - νN2 = 0.6·νN2 = 0.12mol.
νO2 = NO2/NA, NO2 = νO2·NA = 0.7224·1023.   →(4p)
c. energia interna a amestecului de gaze (CV = 2,5·R )
Rezolvare: U = νtotal·CV·T1 = 2.5·νtotal·R·T1,
p2·V = νtotal·R·T1, (p1 + 0.6·p1)·V = νtotal·R·T1,
U = 4·p1·V,  = 2000J.   →(4p)
d. temperatura T2 la care trebuie racit amestecul pentru ca presiunea acestuia sa ajunga din nou la valoarea initiala, p1.
Rezolvare: Gazul trece din starea (2) caraterizata de parametrii: p2 = p1 + 0.6·p1 = 1.6·p1, volumul V, masa mamestec si temperatura T2 = T1 = 300K in starea (3) caracterizata de parametrii: p1, volumul V, masa mamestec si temperatura T3.
1.6·p1/T1 = p1/T3, T3 = T1/1.6 = 187.5K.   →(4p)
III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
termo.august.t.III O cantitate data de gaz ideal biatomic
(Cv = 2.5·R) parcurge ciclul 1 → 2 → 3 → 1 reprezentat in coordonate V - T in figura alaturata. Se cunosc: p1 = 105Pa,
V1 = 2·10-3m3 si ln2 ≈ 0,7.

termo.august.t.III.a a. Reprezentati ciclul in coordonate p - V .
Rezolvare: In figura alaturata este reprezentat ciclul in coordonate p - V.
   → (3p)


b. Calculati caldura primita de gaz intr-un ciclu.
Rezolvare: V1/T1 = V3/T3,  V1/T1 = 2·V1/T2, T2 = 2·T1,
Qprimit = Q12 + Q23 = ν·CV·(T2 - T1) + ν·R·T2·lnV3/V2
Qprimit = ν·CV·(T2 - T1) + ν·R·T2·ln2V1/V1
Qprimit = 2.5·ν·R·T1 + 2·0.7·ν·R·T1 = ν·R·T1·(2.5 + 1.4)
Qprimit = 3.9·p1·V1 = 780J.  → (4p)
c. Calculati randamentul unui motor termic care ar functiona dupa ciclul descris.
Rezolvare: η = 1 - |Qcedat|/Qprimit,
η = 1 - ν(CV + R)(T2 - T1)/Qprimit,
η = 1 - 3.5·R·T1/Qprimit
η = 4/39 ≈ 10%.   → (4p)
d. Determinati randamentul unui ciclu Carnot care ar functiona intre temperaturile extreme atinse in acest ciclu.
Rezolvare: ηC = 1 - Tmin/Tmax,  Tmin = T1, Tmin = T1,
Tmax = T2 = 2·T1,  ηC = 0.5 = 50%.   → (4p)sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin