Bacalaureat fizica


Bacalaureat fizica 2015


Termodinamica august 2015 filiera tehnologica
Examenul de bacalaureat national 2015
Proba E. d)
Proba scrisa la FIZICA
Filiera tehnologica – profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului
♦ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
♦ Se acorda 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA Varianta 2
Se considera: numarul lui Avogadro NA = 6,02·1023mol-1, constanta gazelor ideale R = 8,31J·mol -1·K-1. Intre parametrii de stare ai gazului ideal intr-o stare data exista relatia: p·V = ν·R·T.
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Unitatea de masura in S.I. a capacitatii calorice este:
a.   J·K     b.   J·kg     c.  J/kg    d.  J/K    (3p)
Raspuns:   a.  →(3p)
2. Dintre marimile fizice de mai jos, marime fizica de stare este: a.  caldura primita    b.  caldura cedata    c.  energia interna    d.  lucrul mecanic    (3p)
Raspuns:   d.  →(3p)
3. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manualele de fizica, raportul dintre caldura molara C si caldura specifica c a unei substante este egal cu:
a.   ν    c.   μ     c.   1/μ   d.   1/ν   (3p)
Raspuns:   c.  →(3p)
termod.sub.I.4.august.2015.f.teoretica 4. In graficul din figura alaturata este reprezentata dependenta presiunii de temperatura pentru doua gaze diferite G1, respectiv G2. Diferenta dintre presiunile celor doua gaze atunci cand temperatura lor este t = 6°C are valoarea:
a.  10 atm     b.  15 atm     c.  20 atm     d.  30 atm.     (3p)
Raspuns:   c.  →(3p)
5. O masa de gaz ideal aflata la temperatura constanta efectueaza un lucru mecanic L = 200 J. Variatia energiei interne a gazului in acest proces este: a. μ1ΔU = 200 J    b.  ΔU = 100 J    c.  ΔU = 0 J    d.  ΔU = -200 J    (3p)
Raspuns:   d.  →(3p)II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
Aerul dintr-o camera de locuit ocupa volumul V = 41,55 m3 la presiunea p = 105 N/m2 si temperatura t = 17oC. Se considera ca aerul (μaer ≈ 29 g/mol) este un amestec omogen de oxigen (μ1 = 32 g/mol) si azot (μ2 = 28g/mol) si ca se comporta ca un gaz ideal. Calculati:
a. raportul dintre masa unei molecule de oxigen si masa unei molecule de azot;
Rezolvare:  mo = μ/NA  mo1/mo2 = μ12, mo1/mo2 = 8/7.  → (4p)
b. masa de aer din camera;
Rezolvare:  p·V = ν·R·T,  ν = m/μ   m = 50kg.  → (4p)
c. densitatea aerului conditiile fizice date;
Rezolvare:  ρ = m/V ≈ 1.2kg/m3.  → (3p)
d. raportul ν21 dintre cantitatea de oxigen si cea de azot.
Rezolvare:  μ·ν = μ1·ν1 + μ2·ν2,  ν = ν1 + ν2, ν12 = 1.3.  → (4p)
III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
termod.sub.III.august.2015.f.teoretica In figura alaturata este reprezentata dependenta presiunii unui gaz de volumul acestuia, in cursul unui proces ciclic in care cantitatea de gaz ramane constanta. Caldura molara a gazului la volum constant este CV = 2R. In procesul (3)→(1) temperatura gazului ramane constanta. In starea 1 presiunea si volumul gazului sunt p1 = 8·105 N/m2 si V1 = 0,5 dm3, iar in starea 2 volumul ocupat de gaz este V2 = 4V1. Se considera ln2 = 0,7.
termod.sub.III.a.august.2015.f.tehnologica a. Reprezentati procesul ciclic in coordonate V - T.
Rezolvare:Pentru reprezentare corecta   → (3p)
b. Calculati lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior in procesul (1)→(2).
Rezolvare:  L12 = p1·(V2 - V1) = 1200J.   → (4p)
c. Determinati variatia energiei interne a gazului in transformarea (2)→(3).
ΔU23 = ν·CV·(T3 - T2),  T2 = 4T1,  T3 = T1
ΔU23 = - 2400J.  → (4p)
d. Calculati caldura schimbata de gaz cu mediul extern in procesul (3)→(1)
Rezolvare:  Q31 = ν·R·T1·lnV1/V2 = - 560J.   → (4p)


boltzmann

logo
Bacalaureat fizica

Noutati
Sunt date solutiile la toate subiectele de fizica din anul 2014
Ex:
Mecanica 2014


trans.izocora
reactor

dilatarea

sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin