Bacalaureat fizica


Bacalaureat fizica 2014
Termodinamica mai 2014 filiera teoretica

Examenul de bacalaureat national 2014
Proba E. d)
Fizica
Filiera teoretica - profilul real, filiera vocationala - profilul militar
♦ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
♦ Se acorda 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA Varianta 2
Se considera: numarul lui Avogadro NA = 6,02·1023mol-1, constanta gazelor ideale R = 8,31J/mol·K. Intre parametrii de stare ai gazului ideal intr-o stare data exista relatia: p·V = n·R·T.
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manualele de fizica, unitatea de masura in S.I. pentru capacitatea calorica poate fi scrisa sub forma:
a. N·m·K-1;    b. N·m2·K;    c. N·m-1·K-1;    d. N·m·K.   (3p)
Raspuns:   a. Conform definitiei C = Q/ΔT, unitatea de masura pentru capacitatea calorica este N·m·K-1 = J/K.   → 3p
2. Variatia temperaturii unui gaz, masurata cu un termometru etalonat in scara Celsius, este Δt = 27oC . Variatia temperaturii absolute a acestui gaz este:
a.ΔT = 0K;    b. ΔT = 27K;    c. ΔT = 300K;
d. ΔT = 327K.    (3p)
Raspuns:   b.    Δt = ΔT.    → (3p)
3. O masa data de gaz ideal, aflat initial la temperatura T , se destinde izoterm pana la dublarea volumului. Temperatura gazului in starea finala este:
Raspuns:   c.     → (3p)
a. 4T;    b. 2T;   c. T;    d. T.    (3p)
termo.mai.I.4 4. In graficul din figura alaturata este reprezentata dependenta presiunii unui gaz de volumul acestuia, in cursul unui proces termodinamic in care masa gazului ramane constanta. Pe baza datelor prezentate in grafic, putem afirma ca lucrul mecanic efectuat de gaz in acest proces este egal cu:
a. 100J;   b. 200J;c. 300J;   d. 600J.    (3p)
Raspuns:   b.   L = Ariatriunghi = [(300 - 100)·103N/m2
(2 - 1)·10-3m3 = 200J.   → (3p)
5. O masina termica, care functioneaza dupa un ciclu Carnot, primeste, in cursul unui ciclu, caldura Qp = 80J si efectueaza lucrul mecanic L = 60J. Raportul dintre temperatura absoluta maxima si temperatura absoluta minima atinsa de substanta de lucru in timpul ciclului este egal cu:
a. 2;    b. 3;    c. 4    d. 5.    (3p)
Raspuns:  c.  L/Qp = 1 - Tmin/Tmax,   Tmax/Tmin = 4.  → (4p)
II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
termo.mai.II Doua baloane rigide, izolate adiabatic, sunt legate printr-un tub de volum neglijabil prevazut cu un robinet R, initial inchis. Primul balon are volumul V1 = 12 L si contine ν1 = 1 mol de oxigen (μ1 = 32g/mol ), la temperatura T1 = 360K. Al doilea balon are volumul V2 = 20L si contine ν2 = 2 mol de azot
2 = 28g/mol), la temperatura T2 = 300 K. Caldura molara la volum constant a celor doua gaze biatomice este CV = 2,5R. Calculati:
a. densitatea azotului din cel de-al doilea balon inainte de deschiderea robinetului;
Rezolvare:  ρ2 = m2/V2 = [μ2·(N2/NA)]/V2 = μ2·ν2/V2 = (28g/mol)·2mol/20L = 2.8g/L = 2.8kg/m3.  → (4p)
b. masa molara a amestecului de gaze obtinut in urma deschiderii robinetului, dupa stabilirea echilibrului termodinamic;
Rezolvare:   ν1 + ν2 = (m1 + m2)/μam;  m1 = μ1·ν1;
m2 = μ2·ν2;  μam; = [μ1·ν1 + μ2·ν2]/(ν1 + ν2).
μam = [1mol·32g/mol + 2mol·28g/mol]/3mol = 29.3g/mol. → (4p)
c. temperatura de echilibru a amestecului de gaze;
Rezolvare:  U = U1 + U2;  (ν1 + ν2)·CV·T = ν1·CV·T1 + ν2·CV·T2,  T = [ν1·T1 + ν2·T2]/[ν1 + ν2].
T = [1mol·360K + 2mol·300K]/3mol = 320K. → (4p)
d. presiunea finala a amestecului de gaze.
Rezolvare:  p·(V1 + V2) = (ν1 + ν2)·R·T;  p = [(ν1 + ν2)·R·T]/(V1 + V2) = 3moli·(8.31J/mol·K)·320k/32·10-3m3 = 2.493·105N/m2. → (3p)
III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
termo.mai.III Un motor termic functioneaza dupa ciclul termodinamic reprezentat in coordonate p - V in figura alaturata. Substanta de lucru a motorului este constituita din ν = 4 mol de gaz ideal (CV = 2,5·R). Temperatura minima atinsa de gaz este t3 = 27oC. Relatia dintre temperaturile extreme atinse de gaz este T1 = 2·T3, iar cea dintre volumele ocupate de gaz este V2 = eV1, unde e ≈ 2,718 este baza logaritmului natural. Determinati:
a. variatia energiei interne in cursul transformarii 2-3;
Rezolvare:  ΔU23 = ν·CV·(T3 - T1);  T1 = 600K;
ΔU23 = 4moli·2,5·8.31J/mol·K(-300K) = - 2.493·104J.  → (3p)
b. lucrul mecanic total efectuat de gaz intr-un ciclu;
Rezolvare:  Ltotal = L12 + L23 + L34 + L41;
L12 = ν·R·T1·lnV2/V1;  L23 = L41 = 0
L34 = ν·R·T3·lnV1/V2 = - ν·R·T3·lnV2/V1;
Ltotal = ν·R·(lnV2/V1(T1 - T3) = 4mol·8.31J/mol·K·lne300K = 9.972·103J.  → (4p)
c. caldura cedata de gaz mediului exterior in decursul unui ciclu;
Rezolvare:
Qcedat = Q23 + Q34 = ν·CV·(T3 - T1) + ν·R·T3·lnV1/V2;
Qcedat = ν·R[2.5(-300K) - 300K·1] = - 34902J.  → (4p)
d. randamentul motorului termic
Rezolvare:  η = Ltotal/Qprimit,  Qprimit = Q12 + Q41 = ν·R·T1·lnV2/V1 + ν·CV·(T1 - T3) = 19144J + 24930J = 44074J,  η = 9972/44074 ≈ 022.→ (4p)sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin