Bacalaureat fizica


Bacalaureat fizica
Electricitate 29 mai 2013 filiera tehnologicaExamenul de bacalaureat national 2013
Proba E. d)
Fizica
Filiera tehnologica
profilul tehnic
profilul resurse naturale si protectia mediului
¤ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
¤ Se acorda 10 puncte din oficiu.
¤ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Varianta 7
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Un consumator este conectat la o baterie cu tensiunea electromotoare E = 120 V. Tensiunea la bornele consumatorului este egala cu 75% din t.e.m. a bateriei, iar intensitatea curentului electric din circuit are valoarea I = 2A. Puterea electrica disipata pe consumator este egala cu:
a. P = 180W;    b. P = 150W;    c. P = 120W;    d. P = 100W.    (3p)
Raspuns:   a.   U = 0.75·E,   P = U·I = 0.75·E·I = 180W.   → 3p
2. Tensiunea electromotoare a unui generator electric conectat la bornele unui consumator este egala cu:
a. diferenta dintre tensiunea la bornele generatorului si caderea de tensiune interna;
b. raportul dintre tensiunea la bornele generatorului si caderea de tensiune interna;
c. suma dintre tensiunea la bornele generatorului si caderea de tensiune interna;
d. produsul dintre tensiunea la bornele generatorului si caderea de tensiune interna.    (3p)
Raspuns:   c.   → 3p
3. Marimea fizica a carei unitate de masura in S.I. poate fi scrisa in forma J/A2·s este:
a. tensiunea electrica;    b. rezistenta electrica;    c. puterea electrica;    d. energia electrica.    (3p)
Raspuns:   b.   J/(A2·s) = V·C/(A2·s) = V·A·s/(A2·s) = V/A = Ω .  → 3p
4. Un conductor din manganina cu sectiunea S = 4mm2 si rezistenta electrica R = 2,4Ω are lungimea L = 20m. Rezistivitatea electrica a manganinei este egala cu:
a. 2,7·10-7Ω·m;    b. 3,2·10-7Ω·m;    c. 3,6·10-7Ω·m;   d. 4,8·10-7Ω·m.    (3p)
Raspuns:   d.   R = ρ·L/S,
ρ = R·S/L = 4.8·10-7Ω·m.  → 3p
5.Ie.5.29.mai.2013.f.teh Dependenta tensiunii la bornele unui rezistor R de intensitatea curentului electric ce trece prin rezistor este redata in graficul din figura alaturata. In serie cu rezistorul R se conecteaza un alt rezistor identic cu el. Rezistenta electrica a gruparii serie a celor doua rezistoare este egala cu:
a. 15Ω;    b. 40Ω;    c. 50Ω;    d. 80Ω.   (3p)
Raspuns:   d.   R = U/I = 40Ω,
Re = 2·R = 80Ω.  → 3p


II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
IIe.29.mai.2013.f.teh Circuitul din figura alaturata contine un generator electric cu t.e.m E = 6 V si rezistenta interioara r = 0,5Ω, doua rezistoare avand rezistentele electrice R1 = 1,5Ω, R2 = 3Ω si un intrerupator K.
a. Calculati tensiunea la bornele rezistorului R1 cand intrerupatorul K este deschis;
Rezolvare:   Id = E/(R1 + r) = 3A,   U1 = Id·R1 = 4.5V.  → 4p
b. Determinati valoarea rezistentei echivalente a circuitului exterior sursei daca intrerupatorul K este inchis;
Rezolvare:   Re = Rp,   Rp = R1·R2/(R1 + R2) = 1Ω.    → 3p
c. Determinati valoarea intensitatii curentului din rezistorul R1 cand intrerupatorul K este inchis.
Rezolvare:   I = E/(Re + r) = 6V/1.5Ω = 4A,   I = I1 + I2,   I1·R1 = I2·R2,
I1 = I·R2/(R1 + R2) = 12V/4.5Ω ≈ 2.7A.   → 4p
d. Se conecteaza in serie cu generatorul din circuit un generator identic, iar intrerupatorul K se deschide. Determinati noua valoare a tensiunii la bornele rezistorului R1.
Rezolvare:   Es = 2·E = 12V,   rs = 2·r = 1Ω   Is = Es/(R1 + rs) = 4.8A    U'1 = Is·R1 = 4.8A·1.5Ω = 7.2V.   → 4p
III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
IIIe.29.mai.2013.f.teh In figura alaturata este reprezentata schema unui circuit electric format dintr-o sursa avand t.e.m. E = 120 V si rezistenta interioara r = 3Ω, un bec avand puterea nominala P = 120W si tensiunea nominala U = 60 V si un rezistor avand rezistenta electrica R. Becul functioneaza la parametri nominali. Determinati:
a. valoarea intensitatii curentului electric prin bec;
Rezolvare:   P = U·I,   I = P/U = 2A.   → 3p
b. rezistenta electrica R a rezistorului;
Rezolvare:   U + I·R + I·r = E,   R = (E - U)/I - r = 27Ω.   → 4p
c. energia consumata de rezistorul R in intervalul de timp Δt = 1min;
Rezolvare:   W = I2·R·Δt = 6480J.   → 4p
d. randamentul circuitului electric.
Rezolvare:   η = Pu/Pc = I2·(RB +R)/ I2·(RB + R +r),
η = (RB +R)/(RB + R + r) = 0.95 = 95%.   → 4pstudent.book

Circuite electrice
Harta site-ului
logo
banner.logo2
placeholder

bacalaureat_fizica
Regula.mainii.stangi


sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin