Bacalaureat fizica

Bacalaureat fizica 2013

Electricitate 29 mai 2013 Filiera teoretica
Examenul de bacalaureat national 2013
Proba E. d)
Fizica
Filiera teoretica profilul real
Filiera vocationala profilul militar
¤ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
¤ Se acorda 10 puncte din oficiu.
¤ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Varianta 7
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
I.1.29.mai.2013.f.teo 1. Graficul alaturat reda dependenta puterii P transferate de o baterie cu t.e.m. E si rezistenta interioara r unui circuit exterior a carui rezistenta poate fi variata, de intensitatea I a curentului din circuit. T.e.m. a bateriei este egala cu:
a. 24 V;    b. 18 V;    c. 12V;    d. 6 V.    (3p)
Raspuns:    d.    P = Pmax cand R = r,   I = E/(r + R) = E/2r, → r = E/2I,
Pmax = E·I = I2·r = E·I/2,
→ E = 2·Pmax/I = 6V,   3p

2.I.2.29.mai.2013.f.teo Pentru intensitatile curentilor care se intalnesc in nodul de retea reprezentat in figura alaturata se poate scrie:
a. I1 + I4 - I2 = I3 + I5;
b. I1 - I4 - I2 = I5 - I3;
c. I1 + I2 - I4 = I3 + I5;
d. I1 + I4 - I2 = I5 - I3. (3p)
Raspuns:    b.   3p
3. Marimea fizica a carei unitate de masura in S.I. poate fi pusa sub forma √J·Ω-1·s-1 este:
a. puterea electrica;    b. rezistenta electrica;    c. tensiunea electrica;    d. intensitatea curentului.    (3p)
Raspuns: d.   b.   √J·Ω-1·s-1 = √C·V/Ω·s = √A·s·A·Ω/Ω·s = A.   3p
4. Un conductor din manganina cu sectiunea S = 4mm2 si rezistenta electrica R = 2,4Ω este infasurat pe un cilindru din ceramica spira langa spira. Numarul de spire este N = 500 , iar lungimea unei spire este L = 4cm . Rezistivitatea electrica a manganinei este egala cu: a. 4,8·10-7Ω·m;   b. 3,6·10-7Ω·;    c. 3,2 ·10-7Ω·;    d. 2,7·10-7Ω·.    (3p)
Raspuns:    a.   ρ = R·S/l = R·S/N·L = 4,8·10-7Ω·m;   → 3p
5. Un fir conductor, avand coeficientul termic al rezistivitatii α, este legat la bornele unei baterii cu t.e.m. constanta si rezistenta interioara neglijabila. Considerand ca la temperatura to = 0oC intensitatea curentului din fir este Io, intensitatea curentului din fir cand acesta se incalzeste la temperatura t este:
a. I = Io/(1 + α·t);   b. I = Io·α·t;   c. Io = I(1 + α·t);   d. Io = I·α·t.    (3p)
Raspuns:    a.   I = U/R = U/Ro(1 + α·t) = Io/(1 + α·t).   → 3p
II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
II.29.mai.2013.f.teo In figura alaturata este reprezentata schema unui circuit electric. Ampermetrul ideal (RA ≈ 0) indica IA = 0,36 mA, iar indicatia voltmetrului, de rezistenta electrica RV = 120 kΩ, este UV = 14,4 V. Se cunoaste rezistenta electrica R2 = 20kΩ, iar rezistenta interioara a bateriei se considera neglijabila. Determinati:
a. rezistenta electrica R1;
Rezolvare:   I1 = IA,   R1 = UV/IA = 40kΩ.   → 3p
b. rezistenta electrica echivalenta a circuitului exterior bateriei;
Rezolvare:   Re = R2 + Rp,   Rp = R1·RV/(R1 + RV) = 30kΩ   Re = 50kΩ.   → 4p
c. intensitatea curentului electric ce strabate bateria;
Rezolvare:   I = I1 + IV = IA + UV/RV = 0.36·10-3A + 0.12·10-3A = 0.48·10-3A.   → 4p
d. tensiunea electromotoare a bateriei.
Rezolvare:   E = I·Re = 0.48·10-3A·50·103Ω = 24V.   → 4p
III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
III.29.mai.2013.f.teo In figura alaturata este reprezentata schema unui circuit electric. Rezistentele interioare ale bateriilor sunt r1 = 1Ω, respectiv r2 = 1,5Ω. Rezistenta electrica a rezistorului este R = 5Ω. Pe soclul becului sunt inscriptionate valorile 1,5 A, 9W. Se constata ca becul functioneaza la parametri nominali, iar intensitatea curentului electric ce strabate bateria avand t.e.m E1 are valoarea I1 = 0,5A.
a. Determinati valoarea rezistentei electrice a becului in regim normal de functionare;
Rezolvare:   PB = I2B·RB,   RB = PB/I2B = 9W/2.25A2 = 4Ω.   → 4p
b. Calculati valoarea tensiunii electromotoare E2.
Rezolvare:   IB = I1 + I2,   I2 = IB - I1 = 1A,   E2 = IB·RB + I2·r2 = 7.5V.   → 4p
c. Determinati puterea electrica totala dezvoltata de bateria cu t.e.m. E1;
Rezolvare:   P1 = E1·I1,   E1 - E2 = I1·(R + r1) - I2·r2,   E1 = 9V,   P1 = 4.5W.   → 4p
d. Se deconecteaza ramura ce contine bateria cu t.e.m. E2 si se inlocuieste rezistorul R cu un alt rezistor R1. Si in aceste conditii becul functioneaza la parametri nominali. Determinati randamentul acestui circuit.
Rezolvare:   E1 = IB(RB + R1 + r1),   R1 = 1Ω
η = Pu/Pc = I2B·(RB + R1)/I2B·(RB + R1 + r1) ≈ 0.833.   → 4p

student.book

Circuite electrice
Harta site-ului
logo
banner.logo2
reactia.de.fuziune
Harta site-ului
bacalaureat_fizica Regula.mainii.stangi

sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin