Bacalaureat fizica


Bacalaureat fizica 2013


Electricitate august 2013 filiera teoretica
Examenul de bacalaureat national 2013
Proba E. d)
Fizica
Filiera teoretica profilul real,
Filiera vocationala profilul militar
¤ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
¤ Se acorda 10 puncte din oficiu.
¤ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Varianta 6
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Rezistenta electrica a unui conductor metalic liniar de lungime ℓ cu sectiune circulara de diametru d, realizat dintr-un material cu rezistivitatea ρ, este egala cu:
a.   ρ·ℓ/π·d;   b.   ρ·ℓ2/π·d;   c.   π·ρ·d2/2·ℓ;   d.   4·ρ·ℓ/π·d2.    (3p)
Raspuns:   d.   → 3p
2.I.2.electro.august.2013.f.teo Pentru circuitul din figura, se cunoaste Ro = 1,73Ω = (√3)Ω. Valoarea rezistentei R1, pentru ca rezistenta echivalenta intre bornele AB sa fie egala cu Ro, este:
a.    1Ω;    b.    1,73Ω; c.    3Ω; d.    5,2 Ω.    (3p)

Raspuns:   a.   Re = Ro = (R1 + Ro)/(2·R1 + Ro) + R1,   R1 = Ro/√3 = 1Ω.   → 3p
3. Stiind ca simbolurile marimilor fizice si ale unitatilor de masura sunt cele utilizate in manualele de fizica, unitatea de masura in S.I. a marimii fizice exprimate prin raportul U/I este:
a.    A;    b.    Ω;    c.    J;    d.    V.    (3p)
Raspuns:   b.   → 3p
4.I.4.electro.august.2013.f.teo Un reostat este conectat la bornele unei baterii. In figura alaturata este reprezentata puterea disipata pe reostat in functie de valoarea rezistentei acestuia. Intensitatea curentului ce strabate bateria daca R = 0Ω este:
a.    0A;    b.    5 A;    c.    10 A;    d.    25 A.    (3p)
Raspuns:   c.   P = I2·R,   I = 5A. Cand puterea este maxima r = R =1Ω   I = E/(R + r),   E = I·2·r = 10V, daca R = 0, atunci Iscurtcircuit = E/r = 10A.   → 3p
5. Intensitatea curentului electric printr-un conductor este numeric egala cu:
a. lucrul mecanic efectuat pentru deplasarea unitatii de sarcina electrica prin conductor;
b. sarcina electrica transportata de electroni prin conductor;
c. raportul dintre rezistenta conductorului si tensiunea la bornele conductorului;
d. sarcina electrica transportata intr-o secunda de purtatorii de sarcina care trec printr-o sectiune transversala a conductorului.    (3p)
Raspuns:   d.   → 3p
II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
II.electro.august.2013.f.teo In figura alaturata este reprezentata schema unui circuit electric. Bateria are tensiunea electromotoare E = 9 V si rezistenta interioara r = 1Ω. La bornele bateriei se conecteaza un circuit format din: doua rezistoare identice cu rezistenta electrica R1 = 3 Ω, un rezistor avand rezistenta electrica R2 necunoscuta si un ampermetru considerat ideal (R ≈ 0 A). Ampermetrul indica I = 1,5 A. Determinati:
a. tensiunea la bornele bateriei;
Rezolvare:   E = U + u = U + I·r,   U = E - I·r = 7.5V.   → 3p
b. valoarea rezistentei electrice R2;
Rezolvare:   I = E/(Re + r),   Re = (E - I·r)/I = 5Ω
R12 = R1·R2/(R1 + R2)   Re = R12 + R1,   R2 = R1(Re - R1)/(2·R1 - Re) = 6Ω    → 4p
c. randamentul circuitului electric;
Rezolvare:   η = Re/(r + Re) ≈ 0.833 = 83.3%.    → 4p
d. indicatia ampermetrului daca intre bornele A si B se conecteaza un fir cu rezistenta electrica neglijabila.
Rezolvare:   I' = E/(R1 + r) = 2.25A.    → 4p.
III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
III.electro.august.2013.f.teo In figura alaturata este reprezentata schema unui circuit electric. Bateriile au tensiunile electromotoare E1 = 6 V si E2 = 12 V si rezistentele interioare neglijabile. Valorile rezistentelor electrice ale rezistoarelor din circuit sunt: R1 = 2Ω, R2 = 3Ω, R3 = 4Ω. Initial comutatorul K este deschis. Determinati:
a. energia electrica disipata in rezistorul R1 in intervalul de timp Δt = 30min;
Rezolvare:   W1 = E1·I1·Δt = E21·Δt/R1 = 32400J.    → 4p
b. puterea totala dezvoltata de bateria cu tensiunea electromotoare E2 = 12 V cand comutatorul K este deschis;
Rezolvare:   E1 + E2 = I·R3,   I = (E1 + E2)/R3 = 4.5A,   P2 = E2·I = 54W.    → 4p
c. indicatia unui voltmetru ideal (RV → ∞) conectat intre punctele A si B cand comutatorul K este deschis;
Rezolvare:   UAB = E1 + E2 = 18V.    → 3p
d. puterea totala dezvoltata de bateria cu tensiunea electromotoare E2 cand comutatorul K este inchis.
Rezolvare:   k inchis.   E2 = I2·R2,   I2 = E2/R2 = 4A,   P2inchis = E2·I2inchis ,
I2inchis = I2 + (E1 + E2)/R3 = 8,5A,   P2inchis = 102W.    → 4p.student.book

Circuite electrice
Harta site-ului
logo
placeholder

bacalaureat_fizica
reflexia.totala

sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin