Bacalaureat fizica


Bacalaureat fizica 2016


Electricitate august 2016 filiera tehnologica
Examenul de bacalaureat national 2016
Proba E. d)
Proba scrisa la FIZICA
Filiera tehnologica profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului
♦ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
♦ Se acorda 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Varianta 9
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Un conductor metalic, conectat la o sursa de tensiune constanta, se incalzeste la trecerea curentului electric prin conductor. Daca se neglijeaza modificarea dimensiunilor conductorului cu temperatura, atunci:
a.  rezistenra electrica a conductorului scade;
b.  rezistenta electrica a conductorului nu se modifica;
c.  intensitatea curentului electric prin conductor creste;
d.  intensitatea curentului electric prin conductor scade. (3p)
Raspuns:   d. R = Ro(1 + α·t), iar I = U/R → (3p)
2. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manuale, marimea fizica care poate fi exprimata prin produsul U·I reprezinta:
a.  sarcina electrica;    b.  tensiunea electrica;
c.  puterea electrica;    d. energia electrica.    (3p)
Raspuns:   c.  → (3p)
3. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manualele de fizica, unitatea de masura in S.I. a marimii exprimate prin raportul E/r este:
a.  J;    b.  A    c.  Ω;    d.  W.    (3p)
Raspuns:   b.  → (3p)
electro.aug.I.4.f.teh 4. In graficul din figura alaturata este reprezentata dependenta de timp a intensitatii curentului printr-un conductor metalic. Valoarea sarcinii electrice ce strabate sectiunea transversala a conductorului in intervalul de timp [4s;12s] este egala cu:
a. 80 mC;    b.  160 mC;    c.  80 C;    d.  160 C.    (3p)
Raspuns:   b. I = Q/t Q = I·Δt = 160·10-3C. → (3p)
5. O baterie cu parametrii E = 12V si r = 1Ω alimenteaza un rezistor cu rezistenta electrica variabila. Valoarea maxima a puterii disipate in rezistor este:
a.  144W;    b.  72W;    c.  36W;    d.  12W;   (3p)
Raspuns:   c. Pmax = I2max·R, I = Imax = E/(R + r) cand r = R
  Imax = E/2·r,  Pmax = E2/4r = 36W. → (3p)

II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
electro.aug.II.f.teh In figura alaturata este prezentata schema unui circuit electric. Se cunosc: E = 3,6V, R1 = 6Ω,
R2 = 12Ω si valoarea intensitatii indicata de ampermetrul montat in circuit I = 0,6A. Aparatele de masura sunt considerate ideale (RA → 0Ω; RV → ∞) si rezistenta electrica a conductoarelor de legatura se neglijeaza. Determinati:
a. valoarea rezistentei electrice echivalente a circuitului exterior;
Rezolvare:   Re = R1·R2/(R1 + R2) = 4Ω.  → (4p)
b. valoarea tensiunii indicate de voltmetru;
Rezolvare:   U = I·Re = 2.4V.  → (3p)
c. rezistenta interioara r a bateriei;
Rezolvare:   I = E/(Re + r),   E = I·Re + I·r,   U + I·r
r = (E - U)/I = 2Ω.  → (4p)
d. lungimea conductorului din care este confecþionat rezistorul R1, daca acesta are aria sectiunii transversale S = 0,1mm2 si rezistivitatea r = 12·10-7Ω·m.
Rezolvare:   R1 = ρ·ℓ/S,   ℓ = R1·S/ρ = 0.5m.   → (4p)
III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
electro.aug.III.f.teh In figura alaturata este reprezentat a schema unui circuit electric. Se cunosc: r = 1,5Ω, R1 = 5Ω,
R2 = 10Ω, si rezistenta becului RB = 5Ω. Intensitatea curentului electric prin bec este
IB = 2A, iar conductoarele de legatura au rezistenta electrica neglijabila.
a. Calculati puterea electrica disipata de bec.
Rezolvare:   P = U·IB = IB2·RB = 20W.   → (4p)
b. Calculati energia consumata de rezistorul R1 in timpul
t = 10min.
Rezolvare:   W = IB2·R1·t = 12000J = 12kJ.   → (4p)
c. Determinati valoarea tensiunii electromotoare a bateriei.
Rezolvare:   E = U + I·r,   U = IB·(R1 + RB) = 20V,   I2 = U/R2 = 4A
I = IB + I2 = 6A,   E = 26V.   → (4p)
d. In cazul in care becul se arde, precizati daca tensiunea la bornele sursei creste sau scade. Justificati raspunsul vostru.
Rezolvare:   U' = I'·R2 = [E/(R2 + r)]·R2 ≈ 22,6V.   U' > U.
Caderea de tensiunea creste, deoarece creste si intensitatea curentului I' ce strabate rezistorul R2.  → (3p)


student.book

Circuite electrice
Harta site-ului
logo
placeholder

banner.logo2
bacalaureat_fizica
Regula.mainii.stangi
sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »

Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin