Bacalaureat fizica


Bacalaureat fizica 2016


Electricitate iulie 2016 filiera
tehnologica


Examenul de bacalaureat national 2016Proba E. d)
Proba scrisa la FIZICA
Filiera tehnologica – profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului
♦ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
♦ Se acorda 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Varianta 10
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Un generator disipa pe un rezistor de rezistenta electrica R puterea maxima pe care o poate transmite circuitului exterior. Intre rezistenta interioara r a sursei si rezistenta R exista relatia:
a.  R = 4r;    b.  R = 2r;     c. R = r;    d.  R = 0,5r.    (3p)
Raspuns:   c. P = E·I = I2/(R + r). Daca numitorul este minim, adica R = r, atunci P = Pmax → (3p)
electr.iulie.I.2.f.teh 2. Pentru nodul de retea N din figura alaturata legea I a lui Kirchhoff poate fi scrisa sub forma:
a. I1 + I2 = I3 + I4;
b. I2 + I3 = I1 + I4;
c. I2 + I3 + I4 = I1;
d. I1 + I2 + I4 = I3.  (3p)
Raspuns:   b.  → (3p)
3. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manuale, unitatea de masura in S.I. a marimii fizice exprimate prin produsul U·I este:
a.  A;    b.  J;    c.  V; d.  W;    (3p)
Raspuns:   d.  → (3p)
4. O baterie este formata prin legarea in serie a 10 generatoare identice. Tensiunea electromotoare a unui generator este E = 12V, iar rezistenta sa interioara este r = 1Ω. Tensiunea electromotoare si rezistenta interioara echivalenta a bateriei au valorile:
a.  120V 10Ω;    b.  12V 10Ω;    c.  1,2V 10Ω;    d.  1,2V 1Ω.    (3p)
Raspuns:   a. Ebaterie = Σ Ei = E1 + E2 + ... E10 = 120V.
rbaterie = Σri = r1 + r2 + ... r10 = 10Ω  → (3p)

electr.iulie.I.5.f.teh 5. In figura alaturata este reprezentata dependenta intensitatii curentului electric de tensiunea aplicata la bornele unui rezistor. Rezistenta electrica a rezistorului este egala cu:
a.  0,1Ω;    b.   1Ω;    c.   10Ω;    d.   100Ω.    (3p)
Raspuns:   c. R = U/I = 4V/0.4A = 10Ω → (3p)
II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
O baterie cu tensiunea electromotoare E = 9V si rezistenta interioara r alimenteaza o grupare paralel formata din doi rezistori. Un rezistor are rezistenta electrica R1 = 12Ω, iar celalalt are R2 = 24Ω. Tensiunea la bornele gruparii paralel este U = 8V. Rezistorul R2 este confectionat dintr-un fir de manganina cu sectiunea S = 0,4 mm2 si lungimea ℓ = 20m. Determinati:
Re = R1·R2/(R1 + R2) = 8Ω. → (4p)
b. intensitatea curentului electric ce strabate rezistorul R1;
Rezolvare: U = I1·R1,
I1 = U/R1 ≈ 0.66A. → (4p)
c. rezistenta interioara a bateriei;
Rezolvare: E = U + I·r,
r = (E - U)/I
I = I1 + I2 = U/R1 + U/R2 = 1A.
r = 1Ω.  → (4p)
d. rezistivitatea electrica a manganinei.
Rezolvare: R2 = ρ·ℓ/S,
ρ = R2·S/ℓ = 4.8·10-7Ω·m.  → (3p)
III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
Doua rezistoare, cu rezistentele electrice R1 si R2, sunt conectate in serie la bornele unei baterii cu tensiunea electromotoare E = 12V si rezistenta interioara neglijabila. Intr-un interval de timp Δt = 2 min, energia disipata in cele doua rezistoare este W = 1,44 kJ. Stiind ca o fractiune f1 = 25% din aceasta energie se degaja in rezistorul R1, determinati:
a. puterea electrica furnizata de generator circuitului exterior;
Rezolvare:P = W/Δt = 12W. → (4p)
b. rezistenta electrica echivalenta corespunzatoare gruparii serie a rezistoarelor;
Rezolvare:W = [E2/Re]·Δt,
Re = E2·Δt/W = 12Ω → (3p)
c. intensitatea curentului electric debitat de generatorul electric.
Rezolvare: W = E·I·Δt.   I = W/E·Δt = 1A → (4p)
d. valoarea rezistentei electrice a rezistorului R2.
Rezolvare: W1 = f1·W = 10100J
W1 = I2·R1·Δt,
R1 = W1/I2·Δt = 85Ω
Re = R1·R2/(R1 + R2)
R2 = Re·R1/(R1 - Re) = 8.7Ω. → (4p)
defazaj

student.book
logo
Circuite electrice

placeholder
Producerea tem alt Producerea tem alt banner.logo2
fizica.viitorului reactor
electro


sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin