Bacalaureat fizica


Bacalaureat fizica 2016


Electricitate iulie 2016 filiera
teoretica
Examenul de bacalaureat national 2016

Proba E. d)
Proba scrisa la FIZICA
Filiera teoretica – profilul real, Filiera vocationala – profilul militar
♦ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
♦ Se acorda 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Varianta 10
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Sensul conventional al curentului electric intr-un circuit simplu este:
a. de la borna „–” la borna „+” in circuitul exterior;
b. de la borna „–” la borna „+” in circuitul interior;
c. de la borna „+” la borna „–” in circuitul interior;
d. acelasi cu sensul deplasarii electronilor in circuit. (3p)
Raspuns:   b.  → (3p)
2. O baterie este alcatuita prin gruparea in paralel a trei generatoare electrice identice. Tensiunea electromotoare a unui generator are valoarea E = 12 V, iar rezistenta interioara a acestuia r = 3Ω . Tensiunea electromotoare si rezistenta interioara a bateriei au valorile:
a.  12 V;    1Ω; b.  12 V;    3Ω; c.  3 V;    1Ω;  d.  3 V;    3Ω.  (3p)
Raspuns:   a.  → (3p)
3. Unitatea de masura in S.I. a rezistivitatii electrice poate fi scrisa sub forma:
a. J·m-2·A-2·s2;    b. J·m2·A-1·s     c. J·m·A·s;    d. J·m·A-2·s-1.    (3p)
Raspuns:   d. Ω·m = (V/A)·m = J·m/C·A = J·m/A2·s → (3p)
4. Un generator disipa pe un rezistor de rezistenta electrica R puterea maxima pe care o poate transmite circuitului exterior. Intre rezistenta interioara r a sursei si rezistenta electrica R exista relatia:
a. R = 4r;    b. R = 2r;    c. R = r;    d. R = 0,5r.    (3p)
Raspuns:   c. P = E·I = I2/(R + r). Daca numitorul este minim, adica R = r, atunci P = Pmax → (3p)
electr.iulie.I.5.f.t 5. In figura alaturata sunt reprezentate grafic caracteristicile curent-tensiune pentru trei rezistoare diferite. Intre valorile rezistentelor electrice ale celor trei rezistoare exista relatia:
a. R1 < R2 < R3;
b. R2 < R1 < R3;
c. R3 < R2 < R1;
d. R1 < R3 < R2.     (3p)
Raspuns:   c. Din grafic; I1 < I2 < I3, R1 = U/I1,
R2 = U/I2, R3 = U/I3,
R3 < R2 < R1 → (3p)

II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
electr.iulie.II.f.tIn figura alaturata este reprezentata schema unui circuit electric. Tensiunea electromotoare a bateriei este E = 50 V, iar rezistenta interioara a acesteia este r = 5Ω. Tensiunea dintre punctele A si B este
UAB = 30 V, iar intensitatea curentului indicat de ampermetrul ideal (RA ≈ 0Ω) este I = 2A.
Cunoscand ca R3 = 20Ω determinati:
a. tensiunea la bornele bateriei;
Rezolvare:Ub = E - I·r = 40V. → (4p)
b. rezistenta electrica a rezistorului R1;
Rezolvare: E = I·(r + R1 + RAB),   I·RAB = UAB,  RAB = UAB/I = 15Ω.  → (3p)
c. rezistenta electrica a rezistorului R2;
Rezolvare: RAB) = R2·R3/(R2 + R3),  R2 = 60Ω. → (4p)
d. indicatia unui ampermetru avand rezistenta interioara
RA = 10Ω conectat in locul ampermetrului ideal.
Rezolvare: E = I'·(R1 + RAB + RA + r), I' = E/(R1 + RAB + RA + r) ≈ 1.42A. → (4p)
III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
Doua rezistoare, cu rezistentele electrice R1 si R2, sunt conectate in serie la bornele unui generator electric cu tensiunea electromotoare E = 12V si rezistenta interioara nenula. In intervalul de timp Δt = 2 min energia disipata in cele doua rezistoare este W = 1,44 kJ, distribuindu-se astfel: o fractiune
f = 25% in rezistorul R1, iar restul in rezistorul R2. Tensiunea la bornele rezistorului R1 are valoarea U1 = 1,5V. Determinati:
a. puterea disipata pe circuitul exterior;
Rezolvare:P = W/Δt = 12W. → (3p)
b. valoarea rezistentei electrice a rezistorului R1;
Rezolvare:   W1 = f·W = 360J. W1 = U1·I·Δt,  I = W1/U1·Δt = 2A. R1 = U1/I = 1,5V/2A = 0.75Ω. → (4p)
c. rezistenta electrica echivalenta a gruparii rezistoarelor;
Rezolvare: W = I2·Re·Δt.  Re = W/I2·Δt = 0.75Ω. → (4p)
d. randamentul de transfer al energiei de la sursa la cele doua rezistoare.
Rezolvare: η = W/E·I·Δt = 1440J/12V·2A·120s = 0.5 = 50%. → (4p)

defazaj


student.book
logo
Circuite electrice

placeholder
Producerea tem alt Producerea tem alt banner.logo2
fizica.viitorului
electro
sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin