Bacalaureat fizica


Bacalaureat fizica 2013


Mecanica august 2013 filiera teoretica

Examenul de bacalaureat national 2013
Proba E. d)
Fizica
Filiera teoretica profilul real,
Filiera vocationala profilul militar
¤ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
¤ Se acorda 10 puncte din oficiu.
¤ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
A. MECANICA Varianta 6
Se considera acceleratia gravitationala g = 10m/s2.
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Simbolurile unitatilor de masura fiind cele utilizate in manualele de fizica, unitatea de masura in S.I. pentru impulsul mecanic poate fi scrisa in forma:
a. N·m;    b. N·m-1;    c. N·s;    d. N·s-1 (3p)
Raspuns:    c.   → 3p
2. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manualele de fizica, marimea fizica exprimata prin produsul F·v reprezinta:
a. acceleratia;    b. masa;    c. lucrul mecanic;    d. puterea mecanica.    (3p)
Raspuns:    d.   → 3p
I.3.mec.teo.30.2013 3. Un mobil porneste din repaus si se deplaseaza pe o traiectorie rectilinie cu o acceleratie care variaza in timp conform graficului din figura alaturata. Viteza mobilului este maxima la momentul:
a. t = 2s;    b. t = 4s;    c. t = 6s;    d. t = 8s.    (3p)
Raspuns:    c.   La momentul t = 2s,   v1 = am·Δt = 4m/s.    La momentul t = 4s,
v2 = v1 + a·Δt = 12m/s.   La momentul t = 6s.    v3 = v2 + am·Δt = 16m/s.   La momentul t = 8s,   v4 = v3 + am·Δt = 12m/s.   →3p
4. Un corp este lasat sa alunece liber, pornind din repaus, pe suprafata unui plan inclinat cu unghiul α fata de orizontala. Coeficientul de frecare la alunecare este μ < tgα. Acceleratia corpului este:
a. g sinα;    b. g(sinα - m cosα);    c. mg cosα;    d. g(cosα - m sinα).    (3p)
Raspuns:    b.   → 3p
5. Un resort cu masa neglijabila are, in stare nedeformata, lungimea lo = 10 cm. Daca se suspenda de resort un corp cu masa m = 200 g, lungimea resortului devine l = 12 cm. Lucrul mecanic efectuat de forta elastica in cursul alungirii resortului este:
a. - 2 J;    b. - 4 J;    c. - 2·10-2 J;    d. - 4·10-2 J.    (3p)
Raspuns:    c.   Le = - k·Δℓ2/2 = - m·g·Δℓ/2 = - 2·10-2 J.   → 3p
II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
II.mec.30.2013 In figura alaturata sunt reprezentate doua corpuri A si B, cu masele mA si respectiv mB = 60 kg, asezate unul peste altul si legate intre ele cu un fir inextensibil si de masa neglijabila, de lungime l = 50cm. Corpul A este asezat pe suprafata orizontala a unei mese. De corpul B se trage vertical in sus cu o forta F a carei valoare poate fi modificata.
II.c.mec.30.2013 a. Calculati forta de apasare exercitata de B asupra lui A atunci cand F = 500N.
Rezolvare:    N = GB - F = mB·g - F = 60kg·10m/s2 - 500N = 100N.   →; 4p
b. Pentru o anumita valoare a fortei F, corpul B se deplaseaza cu viteza constanta v = 0,36 km/h. Calculati intervalul de timp dupa care distanta dintre corpuri devine d = 20cm.
Rezolvare:    v = 0.1m/s,   v = d/Δt,    Δt, = d/v = 2s.   →; 4p
c. Daca asupra corpului B actioneaza o forta verticala, in sus, de valoare F = 1,2kN si firul dintre corpuri este intins, sistemul format din cele doua corpuri se deplaseaza accelerat vertical in sus cu a = 2 m/s2. Calculati masa mA.
Rezolvare:   mB·a = F - mB·g -T,   mA·a = T - mA·g,   mA = F/(a + g) - mB = 1200N/12m/s2 - 60kg = 40kg.   → 4p
d. Calculati valoarea fortei de tensiune din fir in conditiile de la punctul c.
Rezolvare:   T = F - mB·a - mB·g = 480N.   → 3p
III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
III.mec.teo.30.2013 Un corp C1, aflat in punctul A, este lansat spre punctul B cu viteza initiala vo = 5 m/s de-a lungul unei suprafete orizontale, ca in figura alaturata. Miscarea pe portiunea AB, de lungime d1 = 2 m, are loc cu frecare. Coeficientul de frecare la alunecare intre corp si suprafata orizontala este μ = 0,4. Pe portiunea BC frecarea este negijabila. Un alt corp C2 avand masa m2 = 60 g, este legat de un fir de lungime ℓ = 0,8 m, inextensibil si de masa neglijabila. Initial firul este intins si orizontal. Punctul de suspensie O se afla la inaltimea h = ℓ fata de suprafata orizontala. Corpul C2 este lasat liber din repaus, astfel incat cele doua corpuri ajung simultan in punctul C. Dupa impact, cele doua corpuri raman in repaus. Neglijand interactiunea cu aerul si considerand ca energia potentiala gravitationala este nula la nivelul suprafetei orizontale, determinati:
a. viteza corpului C1 in punctul B;
Rezolvare:   ΔEc = Lf,   ΔEc = m1·v2B/2 - m1·v2o/2,   Lf = - Ff·d1 = - μ·m1·g·d1,   vB = √(v2o - 2·μ·m1·g·d1) = 3m/s.   → 4p
b. energia mecanica initiala a corpului C2;
Rezolvare:   EC2 = Ep = m2·g·ℓ = 0.48J.   → 4p
c. impulsul corpului C2, imediat inainte de impact;
Rezolvare:   m2·v2/2 = m2·g·ℓ,   v = √2·g·ℓ   p2 = m2·v = 0.24kg·m/s.   → 4p
d. masa corpului C1.
Rezolvare:   p1 = p2,   m1·vB = m2·v,   m1 = m2·v/vB = 0.08kg.   → 3p
atom.logo

banner-txt
reactia.de.fuziune
img2
placeholder

electro

sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin