Bacalaureat fizica


Bacalaureat fizica 2016Mecanica august 2016 filiera tehnologica

Examenul de bacalaureat national 2016

Proba E. d)
Proba scrisa la FIZICA
Filiera tehnologica – profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului
♦ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
♦ Se acorda 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
A. MECANICA Varianta 9
Se considera acceleratia gravitationala g = 10m/s2.
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manuale, unitatea de masura in S.I. a marimii exprimate prin produsul m·a este:
a. m·s-1;    b. W;    c.  J;    d.  N.    (3p)
Raspuns:   d.  → (3p)
2. Un punct material de masa m este ridicat vertical cu viteza constanta v, pe distanta h, in camp gravitational uniform. Variatia energiei potentiale gravitationale este:
a.  ΔEp = m·g·h;    b.  ΔEp = mv2/2;    c  ΔEp = √2·g·h;
d.  ΔEp = m·g.    (3p)
Raspuns:   a.  → (3p)
mec.aug.I.3.f.teh 3. In graficul alaturat este reprezentata dependenta alungirii unui resort de valoarea fortei deformatoare care actioneaza asupra acestuia. Resortul se alungeste cu 2cm sub actiunea unei forte de:
a.  2N;    b.  3N;    c.  4N;    d.  6N.    (3p)
Raspuns:   b. k = F/Δℓ = 3N/0.02m = 150N/m , F = k·Δℓ = 3N.    → (3p)
4. Vectorul viteza medie este intotdeauna orientat:
a. in sensul fortei rezultante;
b. in sens contrar fortei rezultante;
c. in sensul vectorului deplasare;
d. in sens contrar vectorului deplasare. (3p)
Raspuns:   c.  → (3p)
5. Viteza unui punct material aflat in miscare rectilinie creste in Δt = 5s de la v0 = 2 m/s la v = 6 m/s. Acceleratia medie a punctului material are valoarea:
a.    0,4 m/s2;    b.    0,8 m/s2;    c.    1,2 m/s2;    d.    4 m/s2.    (3p)
Raspuns:   b. a = Δv/Δt = (v - vo)/Δt = (6 - 2)m/s/5s = 0.8m/s2 → (3p)
II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
mec.aug.II.f.teh Corpurile din figura alaturata sunt legate printr-un fir inextensibil, si de masa neglijabila, trecut peste un scripete lipsit de inertie si frecari. Sub actiunea fortei constante F, corpul de masa m1 se deplaseaza, in sensul de actiune al fortei, cu viteza constanta v = 0,5m/s. Se cunosc masele corpurilor m1 = m2 = 5 kg, unghiul planului inclinat α = 45° si coeficientul de frecare la alunecare, acelasi pentru ambele corpuri si suprafete μ = 0,2.
mec.aug.II.a.f.Teh a. Reprezentati fortele care actioneaza asupra corpului de masa m1.
Reprezentarea corecta a fortelor.  → (4p)
b. Determinati timpul in care corpul de masa m1 parcurge distanta d = 1,5m.
Rezolvare: Rezolvare: d = v·Δt, Δt = d/v = 1.5m/0.5m/s = 3s.  → (3p)
c. Calculati valoarea fortei de frecare ce actioneaza asupra corpului de masa m1.
Rezolvare: Ff1 = μ·N = μ·m·g = 0.2·5kg·10m/s2 = 10N.  → (4p)
d. Calculati valoarea tensiunii din fir.
Rezolvare: m2·a = T1 - Ff2 - Gt1 = 0, T1 = Gt2 + Ff2
Gt2 = m2·g·sinα = 5kg·10m/s2·sin45° = 25·√2N
Ff2 = μ·m2·g·cosα = 0.2·5kg·10m/s2·cos45° = 5√2N,
T1 = 30·√2N. → (4p)
III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
mec.aug.III.f.teh Un corp cu masa m = 1kg este ridicat cu viteza constanta, timp de 10 s, cu ajutorul unui motor electric. Energia potentiala gravitationala variaza in timp conform graficului alaturat. Se considera ca energia potentiala este nula la nivelul solului. Fortele de rezistenta la inaintare sunt neglijabile.
a. Determinati inaltimea la care se afla corpul la momentul
t = 5 s.
Rezolvare: Din grafic Ep = 100J = m·g·h',  h' = Ep/m·g = 10m.   → (4p)
b. Calculati viteza corpului in timpul ridicarii.
Rezolvare:  h' = v·t   v = h'/t = 10m/5s =2m/s.   → (3p)
c. Determinati puterea dezvoltata de motor.
Rezolvare: P = L/t = F·d/t = F·v = m·g·v = 20W.   → (4p)
d. Din punctul aflat la inaltimea h = 20m, corpul este lasat sa cada liber, din repaus. Calculati valoarea vitezei in momentul in care corpul loveste solul.
Rezolvare:  Ep = Ec,   m·g·h = m·v2/2,   v = √2·g·h = 20m/s.
  → (4p)

b2

student.book
Harta site-ului
forta.Lorentz
placeholder

Principiul.II
bacalaureat_fizica


sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin