Bacalaureat fizica


Bacalaureat fizica 2016Mecanica iulie 2016 filiera
tehnologica


Examenul de bacalaureat national 2016

Proba E. d)
Proba scrisa la FIZICA
Filiera tehnologica profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului
♦ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
♦ Se acorda 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
A. MECANICA Varianta 10
Se considera acceleratia gravitationala g = 10m/s2.
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manuale, unitatea de masura in S.I. a marimii exprimate prin raportul d/Δ·t este:
a. kg·m/s;     b.   m/s;     c.   m/s2;     d.   J.     (3p)
Raspuns:   b.  →(3p)
2. Un punct material de masa m trece cu viteza v prin punctul A, aflat la inaltimea h. In acest moment, energia cinetica a corpului este:
a.   Ec = m·v2/2;     b.   Ec = m·g·h;     c.   Ec = m·g·h + m·v2/2;     d.   Ec = m·v.     (3p)
Raspuns:   a.  →(3p)
3. Un corp de masa m aluneca pe un plan inclinat cu unghiul α fata de orizontala. Expresia fortei de reactiune normala care actioneaza asupra corpului din partea planului inclinat este:
a.  m·g·cosα;     b.  m·g·sinα;     c.  m·g·tgα;     d.  m·g·ctgα.    (3p)
Raspuns:   a.  →(3p)
4. O forta actioneaza asupra unui corp si il deplaseaza pe directia si in sensul fortei. Lucrul mecanic efectuat de aceasta forta este:
a. marime fizica vectoriala si are valoare pozitiva;
b. marime fizica vectoriala si are valoare negativa;
c. marime fizica scalara si are valoare pozitiva;
d. marime fizica scalara si are valoare negativa. (3p)
Raspuns:   c.  L = F·d·cos0>0.→(3p)
5. Un resort avand constanta elastica k = 200 N/m se alungeste cu Δl = 30 cm sub actiunea unei forte F Valoarea acestei forte este:
a. 15 N b. 60 N c. 230 N d. 600 N (3p)
Raspuns:   b. F = k·Δl = 60N. →(3p)
II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
O saniuta cu masa m = 5kg este tractata de-a lungul unei suprafete orizontale, sub actiunea unei forte de tractiune Ft, paralela cu suprafata. Coeficientul de frecare la alunecare este μ = 0,05, iar viteza saniei variaza in timp conform graficului mec.iulie.II.teh alaturat.
mec.iulie.II.a.teh a. Reprezentati toate fortele care actioneaza asupra saniei in timpul miscarii acesteia.
Rezolvarea conform graficului alaturat :  4p.
b. Determinati acceleratia saniei in primele 10s ale miscarii.
Rezolvare: a = v/Δt1 = (1m/s)/10s = 0.1m/s2.  →3p
c. Determinati distanta parcursa de sanie in timpul deplasarii cu viteza constanta.
Rezolvare:  d = v·Δt2 = (1m/s)·30s = 30m.  → 4p
d. Determinati valoarea fortei de tractiune in ultimele 10s ale miscarii.
Rezolvare:  F - Ff = m·a3 = m·Δv/Δt3
F = Ff + m·Δv/Δt3 = μ·m·g + m·Δv/Δt3 = m(μ·g + Δv/Δt3) = 5kg[0.5m/s2 + (- 0.1m/s2)] = 2N.  → 4p
III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
Un elev aflat intr-un turn de inaltime h = 15m arunca vertical in jos, cu viteza vo = 10m/s, un corp de dimensiuni mici, avand masa m = 0,2kg. Se neglijeaza interactiunea corpului cu aerul, iar energia potentiala gravitationala a sistemului corp-Pamant se considera nula la nivelul solului. Calculati:
a. energia cinetica a corpului in momentul aruncarii acestuia;
Rezolvare:  Eco = m·v2o/2 = 10J.  → 3p
b. lucrul mecanic efectuat de greutatea corpului din momentul aruncarii acestuia si pana la atingerea solului;
Rezolvare:  LG = m·g·h = 0.2kg·10m/s2·15m = 10J.  → 4p
c. viteza corpului in momentul imediat anterior atingerii solului;
Rezolvare:  vsol = √(v2o + 2·g·h) = 20m/s.  → 4p
d. energia potentiala in momentul in care viteza corpului are valoarea v1 = 16m/s.
Rezolvare:  Epo + m·v2o/2 = Ep1 + m·v2o/2
Ep1 = Epo + m·v2o/2 - m·v21/2 = 14.4J.  → 4p


b2


student.book Harta site-ului
placeholder

Principiul.II
forta.Lorentz
bacalaureat_fizica


sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin