Bacalaureat fizica


Bacalaureat fizica 2013


Optica 29 mai 2013 filiera tehnologica

Examenul de bacalaureat national 2013
Proba E. d)
Fizica
Filiera tehnologica: profilul tehnic; profilul resurse naturale si protectia mediului
¤ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
¤ Se acorda 10 puncte din oficiu.
¤ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
D. OPTICA Varianta 7
Se considera: viteza luminii in vid c = 3·108m/s, constanta Planck h = 6,6·10-34J·s.
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Prin studiul experimental al efectului fotoelectric extern, s-a constatat ca numarul electronilor emisi in unitatea de timp prin efect fotoelectric extern este:
a. direct proportional cu frecventa radiatiilor incidente;    b. invers proportional cu frecventa radiatiilor incidente;    c. direct proportional cu fluxul radiatiilor incidente cand frecventa lor este constanta;    d.fluxul radiatiilor incidente cand frecventa lor este constanta.    (3p)
Raspuns:   c.   → 3p
2. Stiind ca simbolurile marimilor fizice sunt cele utilizate in manualele de fizica, in cazul reflexiei luminii pe suprafata de separare dintre doua medii cu indici de refractie diferiti, este adevarata relatia:
a.    sini/n2 = sinr/n1;   b.   i = r;   c.sini/n1 = sinr/n2;   d.sini/v2 = sinr/v1   
Raspuns:   a.   → 3p
3. Unitatea de masura in S.I. a energiei unui foton este:
a. m;   b. J;    c. m·s-1;    d. Hz.    (3p)
Raspuns:   b.   → 3p
4. In fata unei lentile convergente, avand convergenta C = 5m-1 este asezat un obiect liniar, perpendicular pe axa optica principala, pe axa optica principala, la o distanta egala cu dublul distantei focale. Modulul maririi liniare transversale este:
a. 15;    b. 10;    c. 5;    d.1.    (3p)
Raspuns:   d.   1/x2 - 1/x1 = 1/f,   x1 = - 2·f,   1/x2 + 1/2·f = 1/f,    1/x2 = - 1/2·f + 1/f = 1/2f → x2 = 2·f,
β = x2 /x1,   |β| = 1.   → 4p
Io.5.29.mai.2013.f.teh 5. Graficul alaturat reprezinta dependenta energiei cinetice maxime a fotoelectronilor emisi, de frecventa radiatiei incidente. Lucrul mecanic de extractie are expresia:
a.   h·νo;   b.    h·ν1;   c.   h·ν1 + Ec1;   d.   h·(νo + ν1).   3p
Raspuns:   a.   → 3p

II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
Un obiect, avand inaltimea y1 = 1cm, este asezat perpendicular pe axa optica principala a unei lentile subtiri convergente L1. Pe un ecran se observa o imagine de trei ori mai mare decat obiectul. Distanta dintre obiect si imaginea sa este d = 48cm.
a. Calculati inaltimea imaginii obiectului;
Rezolvare:    β = y2/y1 = - 3,   y2 = β·y1 = - 3cm.   → 4p
b. Determinati distanta dintre lentila si ecran;
Rezolvare:    d = - x1 + x2,   β = x2/x1,   x1 = x2/β   → x2 = β·d/(β - 1) = - 3cm·48cm/(- 3 - 1) = 36cm.   → 4p
c. Determinati distanta focala a lentilei;
Rezolvare:    1/x2 - 1/x1 = 1/f1,   x1 = x2/β = -12cm,   x2 = 36cm,   1/f1 = [1/36 + 1/12]cm-1,   f1 = 9cm.   → 4p
d. O a doua lentila subtire L2, cu distanta focala f2 = 25cm, este plasata coaxial cu prima lentila. Determinati distanta dintre cele doua lentile astfel incat sistemul optic sa fie afocal.
Rezolvare:   Sistemul devine afocal cand focarul imagine al primei lentile coincide cu focarul obiect al celei de-a doua lentila. Deci d' = f1 + f2 = 34cm.   → 3p

III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
IIIo.29.mai2013.f.teh O sursa de lumina S se afla pe fundul unui acvariu umplut cu apa. Indicele de refractie al apei este n = 4/3. O raza de lumina incidenta pe suprafata apei, intr-un punct I, aflat la distanta R = 50cm de verticala dusa din sursa de lumina, se propaga tangent la suprafata de separare dintre apa si aer. Determinati:
a. viteza de propagare a luminii in apa;
Rezolvare:   v = c/n = 2.25·108m/s.   → 3p
b. sinusul unghiului de incidenta al razei de lumina care ajunge in punctul I;
Rezolvare:   n·sini = naersinr,   r = 90o,   sin90o = 1,   naer = 1,   sini = 1/n = 3/4.   → 4p
c. inaltimea stratului de apa din acvariu;
Rezolvare:   tgi = R/h = sini/cosi = sini/√1 - sin2i = 3/√7,   h = R·√7/3 ≈ 44.3cm.   → 4p
d.IIIo.d.29.mai.f.teh valoarea tangentei unghiului de incidenta al unei raze de lumina provenite de la sursa S pentru care raza reflectata pe suprafata apei este perpendiculara pe raza refractata.
Rezolvare:    180o = i' + r'+ 90o,   i' + r' = 90o,
n·sini' = naersinr' = sin(90o - i') = cosi'.
sini'/cosi' = tgi' = 1/n = 3/4.   → 4p


optica
optica

logo
Bacalaureat fizica

Noutati
Sunt date solutiile la toate subiectele de fizica din anul 2014
Ex:
Mecanica 2014

grosimea

Calculati: - deplasarea D a razei SI la trecerea prin lama cu fete plan paralele daca se da i, r si h;
- grosimea aparenta PQ a lamei, daca i si r < 5o. Vezi

lentile.biconvexe
viteza.luminii
Microscop binocular

sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin