Bacalaureat fizica


Bacalaureat fizica 2013


Optica 29 mai 2013 filiera teoretica

Examenul de bacalaureat national 2013
Proba E. d)
Fizica
Filiera teoretica profilul real
Filiera vocationala profilul militar
¤ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
¤ Se acorda 10 puncte din oficiu.
¤ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
D. OPTICA Varianta 7
Se considera: viteza luminii in vid c = 3·108m/s.
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. In cazul suprapunerii a doua sau mai multe unde se poate obtine interferenta stationara daca acestea indeplinesc conditiile:
a. au frecvente diferite si diferenta de faza constanta in timp;
b. au frecvente diferite si diferenta de faza variabila in timp;
c. au aceeasi frecventa si diferenta de faza constanta in timp;
d. au aceeasi frecventa si diferenta de faza variabila in timp. (3p)
Raspuns:   c.   → 3p
2. Stiind ca simbolurile marimilor fizice sunt cele utilizate in manualele de fizica, lucrul mecanic de extractie Lex se poate exprima cu ajutorul relatiei:
a. Lex = h·ν - Ec.max;    b.    Lex = h·νo,   c.    Lex = me·c2;    d.    Lex = h·ν + Ec.max   (3p)
Raspuns:   a.   → 3p
3. Unitatea de masura in S.I. a frecventei radiatiei luminoase este:
a.    s;    b.    J;    c.    Hz;    d.    m.    (3p)
Raspuns:   c.   → 3p
4.IIIo.29.mai.2013 O sursa de lumina se afla la baza unui acvariu plin cu apa. Indicele de refractie al apei este n = 4/3. O raza de lumina incidenta pe suprafata apei intr-un punct I, aflat la distanta R = 50cm de verticala dusa din sursa de lumina, se propaga tangent la suprafata de separatie dintre apa si aer, ca in figura alaturata. Inaltimea stratului de apa este de aproximativ:
a.    45 cm;    b.    44 cm;    c.    39 cm;    d.    38 cm.    (3p)
Raspuns:   b.   tgi = R/h = sini/cosi = sini/√1 - sin2i = 3/√7,   h = R·√7/3 ≈ 44.3cm.   → 3p
5.Io.5.29.2013.f.teo Graficul alaturat reprezinta dependenta inversului maririi liniare transversale de pozitia obiectului fata de o lentila subtire. Distanta focala a lentilei are valoarea:
a.    -0,4 m;    b.   -0,2 m;    c.    0,2 m;    d.   0,4 m.   (3p)
Raspuns:   c.   1/f = 1/x2 - 1/x1,
f = x1· x2/(x1 - x2) = x1/(x1/x2 - 1) = - 0.4m/(-1 - 1) = 0.2m.    → 3p


II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
IIo.29.mai.2013.f.teoreticaIn fata unei lentile convergente subtiri L1 este asezat, perpendicular pe axa optica principala, un obiect. In spatele lentilei, la d = 180cm de obiect, este plasat un ecran pe care se observa imaginea clara a obiectului. Inaltimea imaginii este de doua ori mai mare decat inaltimea obiectului. Determinati:
a. distanta dintre obiect si lentila L1;
Rezolvare:   d = - x1 + x2,   β = x2/x1 = - 2,   x2 = β·x1,   x1 = d/(β - 1) = - 60cm,    → 4p
b. convergenta lentilei L1;
Rezolvare:   C = 1/f1 = 1/x2 - 1/x1,   x1 = - 60cm,   x2 = 120cm,   C = 2.5m-1.   → 4p
c. IIoc.d.29.mai.2013.f.teo distanta fata de lentila L1 la care trebuie asezata o a doua lentila cu distanta focala f2 = - 10cm, astfel incat un fascicul paralel de lumina incident pe lentila convergenta sa iasa tot paralel din sistemul de lentile;
Rezolvare:   f1 = 40cm,   D = f1 - |f2| = 30cm.   → 3p
d. diametrul fasciculului emergent din sistemul optic descris la punctul c, daca diametrul fasciculului incident este d1 = 10cm.
Rezolvare:   |f2|/f1 = d2/d1,   d2 = d1·|f2|/f1 = 2.5cm.   → 4p
III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
III.bac.optica.07.2013 Intr-o experienta de interferenta cu un dispozitiv Young, sursa de lumina coerenta se afla pe axa de simetrie a sistemului la distanta d = 0,50m de planul fantelor. Distanta dintre fante este 2ℓ = 1mm, iar distanta de la planul fantelor la ecranul pe care se observa figura de interferenta este D = 2m. Dispozitivul este iluminat cu o radiatie monocromatica cu lungimea de unda λ = 500 nm. Determinati:
a. valoarea interfranjei;
Rezolvare:   i = λ·D/2ℓ = 500·10-9m·2m/10-3 = 10-3m.   → 3p
b. distanta dintre maximul de ordinul intai aflat de o parte a maximului central si al doilea minim de interferenta aflat de cealalta parte a maximului central;
Rezolvare:   Din figura 1 → xM = OP,   xM = k·λ·D/2ℓ,   k = 1,   xM = λ·D/2ℓ = i,   Din figura → xm = OP',   xm = [(2·k' + 1)·D/2ℓ]λ/2,   Pentru al doilea minim k' = 1 (pentru primul minim k' = 0),    xm = 3/2λ·D/2ℓ = (3/2)·i,   d' = i + (3/2)·i = (5/2)i = 2.5mm.    → 4p
c. distanta pe care se deplaseaza maximul central, daca sursa se deplaseaza paralel cu planul fantelor cu distanta h = 1mm.
Rezolvare: Presupunem ca sursa S se deplaseza paralel cu planul fantelor, in sus, cu y = 1mm. Din figura 2, y = h,    OP/OM = S2N/S1S2 sau x/D = δ1/2ℓ
y/d = S2N'/S1S2 sau y/d = δ2/2ℓ   δ1 = δ2
x/D = y/d,     x = y·D/d,   x = 10-3m·2m/0.5m = 4·10-3m.     → 4p
d. noua valoare a interfranjei daca dispozitivul este scufundat in apa (napa = 4/3). Rezolvare:   i = λ'·D/2ℓ,   λ' = v·T = (c/n)·T = c·T/n = λ/n = 375nm,   i' = 0.75mm.    → 4poptica
optica

logo

Bacalaureat fizica
Noutati
Sunt date solutiile la toate subiectele de fizica din anul 2014
Ex:


Mecanica 2014 grosimea

Calculati: - deplasarea D a razei SI la trecerea prin lama cu fete plan paralele daca se da i, r si h;
- grosimea aparenta PQ a lamei, daca i si r < 5o. Vezi

lentile.biconvexe
refractia.luminii
Pompa.manuala.de.vid Microscop binocular

sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin