Bacalaureat fizica


Bacalaureat fizica 2013


Optica august 2013 filiera tehnologica

Examenul de bacalaureat national 2013
Proba E. d)
Fizica
Filiera tehnologica profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului
¤ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
¤ Se acorda 10 puncte din oficiu.
¤ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
D. OPTICA Varianta 6
Se considera: viteza luminii in vid c = 3·108m/s.
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. In S.I., metrul este unitatea de masura a urmatoarei marimi fizice:
a.    unghiul de refractie;    b.    convergenta;    c.    indicele de refractie;    d.    distanta focala.    (3p)
Raspuns:   d.    → 3p
2. Un sistem optic formeaza pentru un obiect cu inaltimea y1 o imagine cu inaltimea y2. Relatia de definitie pentru marirea liniara si transversala data de sistemul optic este:
a.   β = y2/y1;   b.   β = y1/y2;   c.   β = y1·y2;   d.   β = √ y1·y2,   (3p)
Raspuns:   a.    → 3p
3.I.3.optica.august.f.teh O lentila subtire formeaza imaginea unui obiect aflat in punctul de coordonata x1 intr-un punct de coordonata x2. Lentila se afla in originea axei Ox, iar sensul pozitiv al axei coincide cu sensul de propagare al luminii. In graficul din figura alaturata este redata dependenta marimii (1/x2) de marimea (1/x1). Punctul C de pe grafic corespunde urmatoarei situatii:
a. obiectul si imaginea sunt virtuale;
b. obiectul si imaginea sunt reale;
c. obiectul este real si imaginea este virtuala;
d. obiectul este virtual si imaginea este reala.    (3p)
Raspuns:   b.   x1 < 0, iar x2 > 0.    → 3p
4. Un elev sta in fata unei oglinzi plane verticale la distanta d = 40 cm fata de oglinda. Elevul se indeparteaza de oglinda cu 20 cm. Noua imagine a elevului se formeaza, fata de el, la distanta:
a.    0,4 m;    b.    0,6 m;    c.    0,8 m;    d.    1,2 m.    (3p)
Raspuns:   d.    Imaginea este virtuala si simetrica cu obiectul fata de planul oglinzii.    → 3p
5. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manualele de fizica, energia cinetica a unui fotoelectron extras, prin efect fotoelectric extern, sub actiunea radiatiilor electromagnetice este data de relatia:
a.    Ec = h·ν - L;    b.   Ec = h·ν + L;   c.   Ec = L - h·ν   d.   Ec = (h·ν + L)/2.   (3p)
Raspuns:   a.    → 3p
II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
Imaginea unui obiect liniar AB, cu inaltimea de 2 cm, este proiectata pe un ecran cu ajutorul unei lentile subtiri convergente cu distanta focala de 4 cm. Obiectul si ecranul sunt paralele cu lentila. Obiectul este asezat perpendicular pe axa optica principala a lentilei la distanta de 8 cm fata de lentila.
II.a.optica.august.2013.f.teh a. Realizati un desen in care sa evidentiati constructia imaginii obiectului prin lentila;
Rezolvare: constructia imaginii.    → 4p

b. Determinati distanta de la imagine la lentila;
Rezolvare:   1/x2 - 1/x1 = 1/f,   x2 = x1·f/(x1 + f) = - 8cm·4cm/(- 8cm + 4cm) = 8cm.    → 4p
c. Determinati inaltimea imaginii;
Rezolvare:   β = x2/x1 = -1,   β = y2/y1,   y2 = β·y1 = -1·2 = - 2cm.    → 3p
d. Ecranul se asaza la 24 cm de lentila, iar obiectul si lentila se mentin in pozitiile initiale. Calculati convergenta lentilei care, alipita de prima, face ca imaginea finala sa se obtina pe ecran.
Rezolvare:   x'2 = 24cm,      x1 = - 8cm,   1/x'2 - 1/x1 = 1/fsistem,   1/fsistem = (1/6)cm-1,   1/fsistem = 1/f + 1/f' = 1/f + C',   C' = 1/fsistem - 1/f = - 8.33m-1.    → 4p
III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
O raza de lumina care se propaga in aer (naer = 1) este incidenta pe suprafata apei (napa = 4/3) dintr-o cuva, sub un unghi de incidenta i pentru care sini = 0,8. Inaltimea apei din cuva este h = 20 cm.
a. Calculati viteza de propagare a luminii in apa;
Rezolvare:   napa = c/vapa,   vapa = c/napa = 2.25·108m/s.    → 4p
b. Calculati valoarea sinusului unghiului de refractie;
Rezolvare:   sini/sinr = napa/naer = napa,   sinr = sini/napa = 0.6.    → 4p
c. Calculati distanta parcursa de raza de lumina in apa, pana ajunge la baza cuvei;
Rezolvare:   cosr = h/II1,   II1 = h/cosr = h/√(1 - sin2r) = 25cm.    → 4p
d.III.d.optica.august.2013.f.teh In planul de incidenta al primei raze de lumina, se trimite o a doua raza de lumina, paralela cu prima si distantata fata de aceasta cu d = 6mm. Calculati distanta dintre cele doua raze dupa ce au intrat in apa.
Rezolvare:   cosi = d/II2,   d = II2·cosi = II2·√(1 - sin2i),
cosr = d'/I1I3,   d' =I1I3·cosr = I1I3·√(1 = sin2r,   II2 = I1I3,
d/d'= √(1 - sin2)i)/√(1 - sin2r),
d' = d·√((1 - sin2r)/√(1 - sin2)i) = 8mm.    → 3poptica
optica

logo

Bacalaureat fizica
Noutati

Sunt date solutiile la toate subiectele de fizica din anul 2014
Ex:
Mecanica 2014


grosimea

Calculati: - deplasarea D a razei SI la trecerea prin lama cu fete plan paralele daca se da i, r si h;
- grosimea aparenta PQ a lamei, daca i si r < 5o. Vezi

refractia.luminii
Img4

sus

« Pagina precedenta     Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin