Bacalaureat fizica


Bacalaureat fizica 2016


Optica august 2016 filiera tehnologica


Examen de bacalaureat national 2016


Proba E. d)
Proba scrisa la FIZICA
Filiera tehnologica profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului
♦ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
♦ Se acorda 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
D. OPTICA Varianta 9
Se considera: viteza luminii in vid c = 3·108m/s, constanta Planck h = 6,6·10-34 J·s.
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Imaginea unui obiect real asezat in fata unei lentile divergente, perpendicular pe axa optica principala, este:
a.  reala si micsorata;nbsp;    b.  reala si marita;
c.  virtuala si marita;nbsp;    d.  virtuala si micsorata    (3p)
Raspuns:   d.  → (3p)
2. Simbolurile fiind cele utilizate in manualele de fizica, energia a unui foton este data de expresia:
a. ε = h·ν;   b.  ε = h·c/ν;   c. ε = h/ν;   d. ε = h·ν/c.   (3p)
Raspuns:   a.  → (3p)
3. Unitatea de masura a convergentei unei lentile este:
a. m;    b. m2;     c. m-1;     d.  m-2.    (3p)
Raspuns:   c.  → (3p)
4. Un fascicul de lumina se propaga paralel cu axa optica principala a unui sistem optic centrat format din doua lentile convergente identice, avand distanta focala f = 10cm. Fasciculul de lumina iese din sistemul optic tot paralel cu axa optica pricipala. Distanta dintre lentile este:
a.  0;    b.  5cm;    c.  10cm;    d.  20cm.    (3p)
Raspuns:   d.  → (3p)
optica.aug.I.5.f.t
5. In figura alaturata este reprezentata caracteristica curent-tensiune I = f (U), obtinuta intr-un experiment cu o celula fotoelectrica. Tensiunea de stopare a fotoelectronilor emisi are valoarea:
a.  -3,2V;    b.  -1,6V;    c.  18,4V;    d.  20 V.    (3p)
Raspuns:   b.  → (3p)
II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
Un obiect luminos liniar cu inaltimea de 1cm este plasat perpendicular pe axa optica principala in fata unei lentile convergente. Lentila este considerata subtire si are distanta focala f = 20 cm. Distanta de la obiect la lentila este de 30 cm.
a. Determinati convergenta lentilei.
Rezolvare:  C = 1/f = 5m-1.  → (4p)
b. Realizati un desen in care sa evidentiati constructia imaginii prin lentila.
c. Determinati distanta de la lentila la imagine.
optica.aug.II.b.f.teh
Rezolvati:  Pentru realizarea desenului se acorda (4p)
c.Determinati distanta de la lentila la imagine.
1/x2 - 1/x1 = 1/f, x2 = f·xx1/(xx1 + f) = 60cm.   → (4p)
d. Calculati inaltimea imaginii.
Rezolvati:  y2/y1 = x2/x1, y2 = y1·x2/x1 = - 2cm.   → (3p)
III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
Pe fundul unui vas paralelipipedic avand inaltimea h = 17,3cm, umplut cu un lichid transparent cu indicele de refractie n = √2, se afla o oglinda plana. O raza de lumina, care vine din aer, cade pe suprafata lichidului sub unghiul de incidenta i = 45o si intra in lichid. Dupa reflexia pe oglinda de pe fundul vasului raza de lumina se reintoarce la suprafata de separatie lichid-aer si iese in aer. Se cunoaste indicele de refractie al aerului, n0 = 1.
a. Determinati valoarea vitezei de propagare a luminii in lichid.
Rezolvati:   → (3p)v = c/n = 3·108m/s/1,41 ≈2.1·108m/s.  → (3p)
b. Realizati un desen in care sa ilustrati mersul razei de lumina prin aer si prin lichid.
optica.aug.III.b.f.teh
Rezolvare: Pentru desen corect se acorda (4p)
c. Calculati unghiul de refractie al razei de lumina la intrarea in lichid.
Rezolvare:  sini/sinr = n, sinr = sini/n = 1/2, r = 30o.  → (4p)
d. Determinati distanta dintre punctul in care lumina intra in lichid si punctul in care lumina iese din lichid.
Rezolvare: tgr = x/h, x = h·tgr, d = 2·x = 2·h·tgr = 2·√3·√3/3 = 20cm.  → (4p)

b2


student.book logo
Harta site-ului
placeholder
viteza luminii
trans.izocora
retroproiector
sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin